125 zł zwrotu za prąd

125 zł zwrotu za prąd

125 zł zwrotu za prąd – jak skorzystać?

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, rząd wprowadził program dopłat do rachunków za prąd. Każdy uprawniony odbiorca prądu może otrzymać jednorazowy zwrot w wysokości 125 zł.

Kto może otrzymać zwrot?

 • Osoby fizyczne, które są odbiorcami końcowymi energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
 • Osoby fizyczne, które rozliczają się z dostawcą prądu w ramach umowy kompleksowej,
 • Rolnicy ryczałtowi,
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej i inne placówki,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Organy administracji publicznej,
 • Instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe.

Jak skorzystać ze zwrotu?

Aby otrzymać zwrot, należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego dostawcy prądu. Wniosek można złożyć:

 • Elektronicznie przez stronę internetową dostawcy prądu,
 • Osobiście w siedzibie dostawcy prądu,
 • Listownie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię dowodu osobistego,
 • Kopię rachunku za prąd,
 • Numer konta bankowego, na który ma zostać przelany zwrot.

Kiedy zostanie wypłacony zwrot?

Zwrot powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu zwrotu za prąd można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/125-zl-zwrotu-za- prad.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: