26 listopada

26 listopada

## 26 listopada – Dzień Orderu Orła Białego

26 listopada obchodzony jest **Dzień Orderu Orła Białego**, najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanego za wybitne zasługi dla kraju.

### Historia Orderu Orła Białego

Order Orła Białego został ustanowiony przez króla Augusta II Mocnego w 1705 roku. Początkowo był przyznawany wyłącznie osobom pochodzenia szlacheckiego, zasłużonym dla Rzeczypospolitej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Order Orła Białego został przywrócony i stał się najwyższym odznaczeniem państwowym.

### Wygląd Orderu Orła Białego

Order Orła Białego składa się z odznaki, gwiazdy i wstęgi.

Odnaka to złoty krzyż maltański z orłem białym w środku. Gwiazda to ośmioramienna gwiazda, na której umieszczone są dwa orły białe i napis „PRO FIDE, REGE ET LEGE” („Za wiarę, króla i prawo”). Wstęga jest biała z niebieskimi paskami.

### Zasady przyznawania Orderu Orła Białego

Order Orła Białego jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim i cudzoziemcom za:

* wybitne zasługi dla niepodległości i suwerenności Polski

* zasługi w dziedzinie polityki, gospodarki, nauki, kultury i sztuki

* krzewienie wśród obywateli postaw patriotycznych

### Wybitni Kawalerowie Orderu Orła Białego

Wśród Kawalerów Orderu Orła Białego znajdują się m.in.:

* Józef Piłsudski

* Roman Dmowski

* Ignacy Paderewski

* Maria Skłodowska-Curie

* Jan Paweł II

* Lech Wałęsa

### Ciekawostki dotyczące Orderu Orła Białego

* Order Orła Białego jest jednym z najstarszych orderów w Europie.

* Jest to jedyny polski order, który nie ma żadnych klas ani stopni.

* Order jest przyznawany bardzo rzadko. Od 1918 roku przyznano go tylko około 300 osobom.

* Osoby wyróżnione Orderem Orła Białego mają prawo do tytułu „Kawaler Orderu Orła Białego”.

* Order Orła Białego jest wręczany w Belwederze, siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### Zobacz także

* [Oficjalna strona Kancelarii Prezydenta RP](https://www.prezydent.pl/)

* [Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920900430)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: