Adam glapiński

Adam glapiński

Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego

Życiorys

Urodził się w 1958 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Gospodarki Narodowej Polskiej Akademii Nauk.

Od 1991 roku związany z Narodowym Bankiem Polskim. Z początku był doradcą Prezesa NBP, a następnie Dyrektorem Departamentu Polityki Ekonomicznej i Doradcą Zarządu. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa NBP.

16 czerwca 2016 roku został powołany przez Sejm RP na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Polityka monetarna

Adam Glapiński jest zwolennikiem utrzymywania niskich stóp procentowych. Uważa, że sprzyja to wzrostowi gospodarczemu i spadkowi bezrobocia.

Krytykowany jest za zbyt luźną politykę monetarną, która jego zdaniem może prowadzić do inflacji.

Kontrowersje

Adam Glapiński jest postacią kontrowersyjną. Krytykowany jest za brak niezależności od rządu i zbyt polityczne podejście do pełnionej funkcji.

W 2019 roku został skrytykowany za wypowiedź, w której stwierdził, że osoby homoseksualne nie powinny zajmować stanowisk w instytucjach finansowych.

Życie prywatne

Adam Glapiński jest żonaty i ma troje dzieci. Interesuje się historią i muzyką.

Cele polityki monetarnej NBP

Cele polityki monetarnej NBP to:

  • utrzymanie stabilnego poziomu cen
  • wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego
  • zapewnienie stabilności systemu finansowego

Narzędzia polityki monetarnej NBP

NBP dysponuje szeregiem narzędzi polityki monetarnej, którymi może wpływać na poziom stóp procentowych i podaż pieniądza w gospodarce. Do najważniejszych narzędzi należą:

  • operacje otwartego rynku
  • operacje depozytowo-kredytowe
  • wymogi kapitałowe
  • komunikacja

Wpływ polityki monetarnej NBP na gospodarkę

Polityka monetarna NBP ma istotny wpływ na gospodarkę. Może wpływać na poziom stóp procentowych, podaż pieniądza, a także na kurs walutowy.

Skuteczna polityka monetarna przyczynia się do utrzymania stabilności cen, wspiera wzrost gospodarczy i zapewnia stabilność systemu finansowego.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: