Adama glapińskiego

Adama glapińskiego

## Adam Glapiński

**Biografia i edukacja**

Adam Glapiński urodził się 13 listopada 1958 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

### Kariera zawodowa

* **1984-1990:** adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego

* **1990-1992:** doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

* **1992-1993:** dyrektor w Departamencie Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego

* **1993-1998:** wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

* **1998-2000:** członek Rady Polityki Pieniężnej

* **2000-2004:** wiceprzewodniczący Rady Polityki Pieniężnej

* **2004-2006:** przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej

* **2006-2007:** minister finansów

* **2007-2008:** wicepremier i minister finansów

* **2010-2016:** doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego

* **od 2016:** prezes Narodowego Banku Polskiego

**Działalność na stanowisku prezesa NBP**

Jako prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński realizuje politykę pieniężną Polski. Jego główne działania to:

* **Utrzymywanie niskiej inflacji:** NBP utrzymuje stabilny poziom inflacji w granicach celu inflacyjnego, tj. 2,5% z możliwością odchylenia +/- 1 punkt procentowy.

* **Stabilizowanie kursu złotego:** NBP podejmuje interwencje na rynku walutowym w celu stabilizacji kursu złotego wobec głównych walut obcych.

* **Nadzór nad systemem bankowym:** NBP sprawuje nadzór nad działalnością banków w Polsce, w tym nad ich płynnością i wypłacalnością.

* **Rozwój systemu finansowego:** NBP wspiera rozwój rynku kapitałowego, rynku obligacji skarbowych oraz systemu płatności.

**Kontrowersje**

Działalność Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP wzbudzała wiele kontrowersji. Krytykowano go m.in. za:

* **Nieefektywną politykę pieniężną:** krytycy zarzucają Glapińskiemu, że jego polityka pieniężna nie przyniosła oczekiwanych efektów, a jedynie przyczyniła się do wzrostu inflacji.

* **Nadmierne interwencje na rynku walutowym:** krytycy uważają, że NBP pod kierownictwem Glapińskiego nadmiernie interweniował na rynku walutowym, co przyniosło straty finansowe.

* **Kontrowersyjne wypowiedzi:** Glapiński jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, które często są krytykowane przez ekonomistów.

**Nagrody i wyróżnienia**

Adam Glapiński otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:

* **Order Orła Białego** (2020)

* **Tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego** (2018)

* **Nagroda im. A. Smitha** (2017)

**Zobacz także:**

* [Narodowy Bank Polski](https://www.nbp.pl)

* [Rada Polityki Pieniężnej](https://www.rpp.nbp.pl)

* [Ministry of Finance](https://www.gov.pl/web/finanse)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: