Arcybiskup tadeusz wojda

Arcybiskup tadeusz wojda

Arcybiskup Tadeusz Wojda – życie i posługa

Arcybiskup Tadeusz Wojda (ur. 29 stycznia 1957 r. w Białymstoku) jest polskim duchownym rzymskokatolickim, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, arcybiskup metropolita białostocki od 2006 r.

Lata młodości i formacja

Tadeusz Wojda urodził się w Białymstoku jako syn Stanisława i Genowefy z domu Górskiej. Po maturze w Technikum Mechanicznym w Białymstoku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia diakonatu otrzymał 26 marca 1983 r., a święcenia kapłańskie 11 czerwca 1983 r.

Posługa kapłańska

Po święceniach kapłańskich ks. Tadeusz Wojda pełnił funkcje wikariusza w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Szczuczynie (1983-1984), św. Stanisława Biskupa Męczennika w Grajewie (1984-1986), św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku (1986-1988).

Studia i praca naukowa

W 1988 r. ks. Wojda rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1993 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii moralnej na podstawie rozprawy „Rola sumienia w formułowaniu norm moralnych”. W latach 1993-1999 pełnił funkcję adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Biskup pomocniczy białostocki

17 maja 1999 r. papież Jan Paweł II mianował ks. dra Tadeusza Wojdę biskupem pomocniczym diecezji białostockiej. Sakrę biskupią otrzymał 29 czerwca 1999 r. z rąk abp. Wojciecha Ziemby, ówczesnego arcybiskupa białostockiego.

Arcybiskup metropolita białostocki

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Tadeusza Wojdę arcybiskupem metropolitą białostockim. Ingres do archikatedry białostockiej odbył się 23 września 2006 r.

Działalność społeczna

Arcybiskup Wojda jest członkiem wielu organizacji społecznych i kościelnych, m.in.:

 • Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa
 • Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
 • Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 • Członek Kongregacji ds. Duchowieństwa
 • Członek Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Publikacje

Arcybiskup Tadeusz Wojda jest autorem licznych publikacji naukowych i duszpasterskich, m.in.:

 • Rola sumienia w formułowaniu norm moralnych (1993)
 • Etyka małżeńska i rodzinna (2003)
 • Tajemnica Kościoła (2006)
 • Błogosławieni – sól ziemi i światło świata (2017)

Osiągnięcia

Do najważniejszych osiągnięć abp. Tadeusza Wojdy należą:

 • Reorganizacja struktur archidiecezji białostockiej
 • Powstanie nowych parafii i kościołów
 • Rozwój duszpasterstwa młodzieży i rodzin
 • Wzmocnienie współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej
 • Zorganizowanie obchodów 100-lecia archidiecezji białostockiej (2019)

Podsumowanie

Arcybiskup Tadeusz Wojda jest wybitnym duchownym, naukowcem i działaczem społecznym. Jego posługa jako arcybiskupa metropolity białostockiego charakteryzuje się głęboką troską o dobro Kościoła i wiernych.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: