Armia czerwona

Armia czerwona

## Armia Czerwona – potężna siła militarna Związku Radzieckiego

Armia Czerwona, znana również jako Armia Radziecka, była oficjalnym wojskiem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Utworzona w 1918 roku, odegrała kluczową rolę w historii ZSRR, uczestnicząc w wielu ważnych konfliktach, w tym w wojnie domowej w Rosji, II wojnie światowej i wojnie w Afganistanie.

### Historia

Armia Czerwona została założona dekretem Rady Komisarzy Ludowych 23 lutego 1918 roku. Jej początki wiążą się z Wojskiem Czerwonym – robotniczym i chłopskim oddziałem wojskowym utworzonym podczas rewolucji październikowej. Pierwszym dowódcą Armii Czerwonej był Lew Trocki.

Podczas wojny domowej w Rosji Armia Czerwona walczyła z Białymi, siłami antykomunistycznymi wspieranymi przez państwa zachodnie. Mimo początkowych porażek, Armia Czerwona stopniowo zyskiwała przewagę, ostatecznie pokonując Białych i umacniając władzę bolszewicką.

### II wojna światowa

Wraz z wybuchem II wojny światowej Armia Czerwona odegrała znaczącą rolę na froncie wschodnim. Podczas inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona zajęła wschodnią część kraju, która później została włączona do ZSRR.

W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, rozpoczynając Operację Barbarossa. Mimo iż Armia Czerwona początkowo poniosła ciężkie straty, udało jej się powstrzymać niemiecką ofensywę i ostatecznie odbić terytorium okupowane przez Niemcy. W bitwie o Stalingrad w 1942-1943 roku Armia Czerwona zadała Wehrmachtowi ciężką klęskę, która zapoczątkowała przełom w wojnie.

W 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii, wyzwalając te kraje spod niemieckiej okupacji. Odgrywała również kluczową rolę w oblężeniu Berlina, które doprowadziło do kapitulacji Niemiec.

### Wojna w Afganistanie

W grudniu 1979 roku Armia Czerwona została wysłana do Afganistanu, aby wesprzeć komunistyczny rząd w walce z mudżahedinami. Wojna w Afganistanie okazała się długotrwałym i kosztownym konfliktem dla Armii Czerwonej. W 1989 roku ZSRR wycofał swoje wojska z Afganistanu, ale wojna trwała jeszcze przez kilka lat.

### Upadek ZSRR

Po upadku ZSRR w 1991 roku Armia Czerwona została rozwiązana. Jej majątek i personel zostały przekazane nowo utworzonym republikom byłego ZSRR.

### Struktura i organizacja

Armia Czerwona była podzielona na różne gałęzie, w tym siły lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne i siły strategiczne rakietowe. Siły lądowe obejmowały piechotę, czołgi, artylerię i jednostki przeciwlotnicze. Marynarka wojenna składała się z okrętów podwodnych, niszczycieli, fregat i okrętów wsparcia. Siły powietrzne obejmowały myśliwce, bombowce i samoloty transportowe. Siły strategiczne rakietowe kontrolowały arsenał radzieckich pocisków balistycznych międzykontynentalnych.

Armia Czerwona była podzielona na okręgi wojskowe, które odpowiadały granicom administracyjnym ZSRR. Okręgi wojskowe były podzielone na armie, korpusy i dywizje.

### Uzbrojenie i wyposażenie

Armia Czerwona była wyposażona w szeroką gamę broni i sprzętu, w tym czołgi, artylerię, samoloty i okręty. W czasie II wojny światowej Armia Czerwona używała czołgów T-34, które uważane były za jedne z najlepszych czołgów okresu wojny. Armia Czerwona posiadała również potężną artylerię, która odegrała kluczową rolę w jej sukcesach na froncie wschodnim. Siły powietrzne Armii Czerwonej wykorzystywały myśliwce Jak i Ła, które były znane ze swojej zwrotności i siły ognia.

Po wojnie Armia Czerwona nadal rozwijała swoje uzbrojenie i wyposażenie. W latach 60. wprowadziła do służby czołg T-64, który był jednym z pierwszych czołgów wyposażonych w system automatycznego ładowania. W latach 70. Armia Czerwona wprowadziła do służby myśliwiec MiG-25, który był jednym z najszybszych samolotów na świecie.

### Dziedzictwo

Armia Czerwona odegrała kluczową rolę w historii Związku Radzieckiego. Była potężną siłą militarną, która odegrała ważną rolę w zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Armia Czerwona jest również kojarzona z zimną wojną, okresem napięć między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi.

Dziedzictwo Armii Czerwonej jest złożone. Z jednej strony jest pamiętana jako potężna siła, która odegrała kluczową rolę w pokonaniu nazizmu. Z drugiej strony kojarzy się również z represjami i naruszeniami praw człowieka, które miały miejsce w ZSRR.

### Podsumowanie

Armia Czerwona była potężną siłą militarną, która odegrała kluczową rolę w historii Związku Radzieckiego. Utworzona w 1918 roku, Armia Czerwona uczestniczyła w wielu ważnych konfliktach, w tym w wojnie domowej w Rosji, II wojnie światowej i wojnie w Afganistanie. Po upadku ZSRR w 1991 roku Armia Czerwona została rozwiązana, a jej majątek i personel zostały przekazane nowo utworzonym republikom byłego ZSRR.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: