Bet or betted

Bet/Betted Przykłady
Bet (czas teraźniejszy prosty) I bet you’re wondering what I’m up to. (Zakładam się, że zastanawiasz się, co robię.)
Bet (czas przeszły prosty) I bet on the horse that won. (Postawiłem na konia, który wygrał.)
Bet (czas przeszły ciągły) I was betting on the horse race when my phone rang. (Zakładałem się na wyścigi konne, gdy zadzwonił mój telefon.)
Bet (czas przyszły prosty) I’m betting that the stock market will go up. (Zakładam się, że giełda wzrośnie.)
Bet (czas przyszły ciągły) I’ll be betting on the horse races all weekend. (Przez cały weekend będę zakładał się na wyścigi konne.)
Bet (czas przeszły perfect) I’ve bet on this horse before. (Już wcześniej zakładałem się na tego konia.)
Bet (czas przeszły perfect continuous) I had been betting on the horse races for hours. (Od kilku godzin zakładałem się na wyścigi konne.)
Bet/Betted Formy przeczące
Bet (czas teraźniejszy prosty) I don’t bet. (Nie zakładam się.)
Bet (czas przeszły prosty) I didn’t bet. (Nie zakładałem się.)
Bet (czas przeszły ciągły) I wasn’t betting. (Nie zakładałem się.)
Bet (czas przyszły prosty) I won’t bet. (Nie będę zakładał się.)
Bet (czas przyszły ciągły) I won’t be betting. (Nie będę się zakładał.)
Bet (czas przeszły perfect) I haven’t bet. (Nie zakładałem się.)
Bet (czas przeszły perfect continuous) I hadn’t been betting. (Nie zakładałem się.)
Bet/Betted Pytania
Bet (czas teraźniejszy prosty) Do you bet? (Zakładasz się?)
Bet (czas przeszły prosty) Did you bet? (Zakładałeś się?)
Bet (czas przeszły ciągły) Were you betting? (Zakładałeś się?)
Bet (czas przyszły prosty) Will you bet? (Będziesz się zakładał?)
Bet (czas przyszły ciągły) Will you be betting? (Będziesz się zakładał?)
Bet (czas przeszły perfect) Have you bet? (Zakładałeś się?)
Bet (czas przeszły perfect continuous) Had you been betting? (Zakładałeś się?)
Bet/Betted Zwroty warunkowe
Bet (czas teraźniejszy prosty) If you bet, you could win. (Jeśli będziesz się zakładał, możesz wygrać.)
Bet (czas przeszły prosty) If I had bet, I would have won. (Gdybym się założył, wygrałbym.)
Bet (czas przeszły ciągły) If I had been betting, I would have won. (Gdybym się zakładał, wygrałbym.)
Bet (czas przyszły prosty) If I bet, I will win. (Jeśli się założę, wygram.)
Bet (czas przyszły ciągły) If I am betting, I will win. (Jeśli będę się zakładał, wygram.)
Bet (czas przeszły perfect) If I had bet, I would have won. (Gdybym się założył, wygrałbym.)
Bet (czas przeszły perfect continuous) If I had been betting, I would have won. (Gdybym się zakładał, wygrałbym.)
Bet/Betted Zwroty przyczynowe
Bet (czas teraźniejszy prosty) I bet because I like to win. (Zakładam się, bo lubię wygrywać.)
Bet (czas przeszły prosty) I bet because I thought I would win. (Zakładałem się, bo myślałem, że wygram.)
Bet (czas przeszły ciągły) I was betting because I was bored. (Zakładałem się, bo się nudziłem.)
Bet (czas przyszły prosty) I will bet because I think I will win. (Zakładam się, bo myślę, że wygram.)
Bet (czas przyszły ciągły) I will be betting because I like to win. (Będę się zakładał, bo lubię wygrywać.)
Bet (czas przeszły perfect) I have bet because I have won before. (Zakładałem się, bo już wcześniej wygrywałem.)
Bet (czas przeszły perfect continuous) I had been betting because I was on a winning streak. (Zakładałem się, bo miałem passę zwycięstw.)
Bet/Betted Zwroty celowe
Bet (czas teraźniejszy prosty) I bet in order to win. (Zakładam się, żeby wygrać.)
Bet (czas przeszły prosty) I bet in order to make some money. (Zakładałem się, żeby zarobić trochę pieniędzy.)
Bet (czas przeszły ciągły) I was betting in order to pass the time. (Zakładałem się, żeby zabić czas.)
Bet (czas przyszły ciągły) I will be betting in order to make some money. (Będę się zakładał, żeby zarobić trochę pieniędzy.)
Bet (czas przeszły perfect) I have bet in order to win a prize. (Zakładałem się, żeby wygrać nagrodę.)
Bet (czas przeszły perfect continuous) I had been betting in order to win back my money. (Zakładałem się, żeby odzyskać pieniądze.)
Bet/Betted Idiom
Bet your bottom dollar Być pewnym czegoś
Bet the farm Ryzykować wszystkim
Bet it all Ryzykować wszystkim
Bet against the odds Zakładać się przeciwko wszelkim przeciwnościom
Bet on a sure thing Zakładać się na coś pewnego
Bet one’s shirt Ryzykować wszystkim
Bet one’s life Zakładać się o swoje życie
Bet one’s head Zakładać się o własną głowę
Bet/Betted Synonimy
Bet Wager, gamble, stake, punt, bettor
Betted Wagered, gambled, staked, punted, betted
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: