Biskup damian bryl

Biskup damian bryl

Biskup Damian Bryl

Życiorys

Biskup Damian Bryl urodził się 20 lutego 1980 roku w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Doktorat z teologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2020 roku jest biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej.

Działalność duszpasterska

Biskup Bryl jest cenionym duszpasterzem i rekolekcjonistą. Prowadzi liczne rekolekcje i misje parafialne, a także spotkania z młodzieżą i dorosłymi. Szczególnie zależy mu na wspieraniu małżeństw i rodzin, a także na towarzyszeniu osobom chorym i cierpiącym.

Działalność społeczna

Biskup Bryl aktywnie angażuje się w kwestie społeczne. Jest członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przewodniczącym Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Wypowiada się w sprawach dotyczących ochrony życia, praw człowieka i pomocy potrzebującym.

Nauczanie

Biskup Bryl jest autorem licznych artykułów i książek teologicznych. Wykładał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego nauczanie koncentruje się na tematyce sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i małżeństwa.

Odznaczenia i wyróżnienia

Biskup Bryl został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest również Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza.

Linki do autorytatywnych źródeł

* [Strona internetowa Diecezji Kaliskiej](https://www.diecezja.kalisz.pl/)

* [Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski](https://episkopat.pl/biuro-prasowe/)

* [Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie](https://www.upjp2.edu.pl/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: