Bitwa pod cedynia

Bitwa pod cedynia

Bitwa pod Cedynią

Wprowadzenie

Bitwa pod Cedynią była historycznym wydarzeniem, które miało miejsce 27 czerwca 972 roku. Była to bitwa między wojskami polskimi pod dowództwem Mieszka I, a wojskami niemieckimi pod dowództwem margrabiego Marchii Wschodniej, Hodona. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków i odegrała ważną rolę w utrwaleniu polskiej państwowości.

Przyczyny bitwy

Głównym powodem bitwy był konflikt graniczny między Polską a Niemcami. Niemcy dążyli do rozszerzenia swoich wpływów na wschód, podczas gdy Polacy starali się bronić swoich terytoriów. Ponadto Niemcy chcieli nawrócić Słowian na chrześcijaństwo łacińskie, co spotkało się z oporem ze strony Polaków.

Przebieg bitwy

Bitwa miała miejsce na polach pod Cedynią, na pograniczu polsko-niemieckim. Wojska polskie składały się z ok. 5000 wojowników, podczas gdy wojska niemieckie liczyły ok. 10000 żołnierzy.

Bitwa rozpoczęła się od ataku wojsk niemieckich na pozycje polskie. Polacy stawili zaciekły opór i po kilku godzinach walk udało im się odrzucić niemieckie natarcie. Następnie Polacy przeszli do kontrofensywy i rozbili wojska niemieckie.

Znaczenie bitwy

Zwycięstwo Polaków w bitwie pod Cedynią miało duże znaczenie dla rozwoju polskiej państwowości:

* Utrwaliło granice Polski i zapobiegło niemieckiej ekspansji na wschód.

* Wzmocniło pozycję Mieszka I na arenie międzynarodowej.

* Przyczyniło się do chrystianizacji Polski, która nastąpiła kilka lat później.

Upamiętnienie bitwy

Bitwa pod Cedynią jest do dziś upamiętniana w Polsce jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kraju. W miejscu bitwy znajduje się pomnik, a rocznica bitwy jest obchodzona jako święto państwowe.

Źródła

* Kronika Thietmara

* Kronika Galla Anonima

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: