Bitwa pod płowcami

Bitwa pod płowcami

## Bitwa pod Płowcami: Starcie Polski z Zakonem Krzyżackim

### Okoliczności historyczne

Bitwa pod Płowcami była punktem kulminacyjnym wojny polsko-krzyżackiej, która toczyła się w latach 1409-1411. Konflikt miał podłoże polityczne i ekonomiczne, a jego głównym powodem była kontrola nad ziemią dobrzyńską i Żmudzią.

### Siły zaangażowane

Po stronie polskiej walczyło ok. 40 000 żołnierzy, w tym rycerstwo, piechota i artyleria. Dowodzenie nad wojskiem sprawował król Władysław II Jagiełło.

Zakon Krzyżacki wystawił ok. 27 000 żołnierzy, głównie ciężkozbrojnych rycerzy i piechurów. Na czele wojsk krzyżackich stał wielki mistrz Ulrich von Jungingen.

### Pole bitwy

Bitwa rozegrała się 15 lipca 1410 roku na polach pod Płowcami, niedaleko Brodnicy. Teren był podmokły i zalesiony, co utrudniało przemieszczanie się wojsk.

### Przebieg bitwy

Bitwa rozpoczęła się od natarcia wojsk polskich. Rycerze krzyżaccy przyjęli uderzenie w szyku bojowym, odpierając polskie ataki. W pewnym momencie bitwa zamieniła się w chaotyczne walki wręcz.

Po południu na polu bitwy pojawiły się rezerwy polskie, które przełamały szyk krzyżacki. W rezultacie Krzyżacy uciekli z pola bitwy, ponosząc ciężkie straty.

### Skutki bitwy

Bitwa pod Płowcami była wielkim zwycięstwem Polski. Krzyżacy stracili wielu rycerzy i dowódców, w tym wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Polska natomiast odzyskała kontrolę nad ziemią dobrzyńską i Żmudzią.

Zwycięstwo pod Płowcami miało również duże znaczenie psychologiczne. Pokazało, że Polska jest w stanie przeciwstawić się potężnemu Zakonowi Krzyżackiemu i odegrało ważną rolę w rozwoju polskiej tożsamości narodowej.

### Upamiętnienie bitwy

Pole bitwy pod Płowcami jest dziś miejscem pamięci narodowej. Znajduje się tam pomnik upamiętniający poległych żołnierzy oraz muzeum poświęcone bitwie. Każdego roku odbywają się tam uroczystości rocznicowe, upamiętniające zwycięstwo Polaków.

### Podsumowanie

Bitwa pod Płowcami była jednym z najważniejszych starć w historii Polski. Zwycięstwo w tej bitwie zapewniło Polsce kontrolę nad ważnymi terenami i przyczyniło się do rozwoju polskiej tożsamości narodowej. Bitwa ta jest do dziś upamiętniana jako symbol polskiego bohaterstwa i determinacji.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: