Boleslaw chrobry

Boleslaw chrobry

## Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

### Narodziny i młodość

Bolesław Chrobry urodził się około 967 roku jako syn Mieszka I i Dobrawy. Jego ojciec był pierwszym historycznym władcą Polski, który przyjął chrzest w 966 roku. Bolesław wychowywał się na dworze ojca, gdzie otrzymał wszechstronne wykształcenie. Uczył się języków obcych, historii, geografii i sztuki wojennej.

### Panowanie

Po śmierci ojca w 992 roku Bolesław Chrobry objął tron Polski. Początkowo jego panowanie było naznaczone walkami z sąsiadami. Udało mu się jednak umocnić granice państwa i rozszerzyć jego terytorium. Najważniejsze osiągnięcia Bolesława Chrobrego to:

– **1000 rok:** Zjazd gnieźnieński, podczas którego Bolesław otrzymał od cesarza Ottona III koronę królewską.

– **1013-1018:** Wojny z Niemcami, które zakończyły się zwycięstwem Bolesława i zdobyciem Łużyc.

– **1018-1030:** Wojny z Rusią Kijowską, które przyniosły Polsce kontrolę nad Grodami Czerwieńskimi.

### Polityka wewnętrzna

Bolesław Chrobry prowadził także aktywną politykę wewnętrzną. Zreformował administrację państwową, wprowadził nowe prawo i wspierał rozwój gospodarczy kraju. Założył wiele miast i grodów, a także kościołów i klasztorów.

### Polityka zagraniczna

Bolesław Chrobry był ambitnym władcą, który dążył do umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nawiązał kontakty dyplomatyczne z wieloma państwami europejskimi, w tym z Cesarstwem Niemieckim, Francją i Węgrami. Brał także udział w wojnach z Czechami i Słowacją.

### Śmierć i dziedzictwo

Bolesław Chrobry zmarł 17 czerwca 1025 roku. Pozostawił po sobie silne i zjednoczone państwo. Jego panowanie zapoczątkowało okres świetności Polski, który trwał przez następne kilka wieków. Bolesław Chrobry jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców w historii Polski.

### Tabela chronologiczna

| Rok | Wydarzenie |

|—|—|

| 967 | Narodziny Bolesława Chrobrego |

| 992 | Objęcie tronu Polski |

| 1000 | Zjazd gnieźnieński, koronacja na króla |

| 1013-1018 | Wojny z Niemcami |

| 1018-1030 | Wojny z Rusią Kijowską |

| 1025 | Śmierć Bolesława Chrobrego |

### Źródła

* [Bolesław I Chrobry](https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Boleslaw-I-Chrobry;5328670)

* [Bolesław I Chrobry – pierwszy król Polski](https://historia.org.pl/2017/06/17/boleslaw-i-chrobry-pierwszy-krol-polski/)

* [Bolesław Chrobry](https://www.britannica.com/biography/Boleslaw-I)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: