Borys jelcyn

Borys jelcyn

## Borys Jelcyn – pierwszy prezydent Federacji Rosyjskiej

Rosyjski polityk Borys Nikołajewicz Jelcyn (1931-2007) pełnił funkcję pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej od 1991 do 2000 roku. Podczas swojej prezydentury odegrał kluczową rolę w przekształceniu Rosji z państwa komunistycznego w federację demokratyczną.

### Wczesne życie i kariera

Jelcyn urodził się w miejscowości Butka w Obwodzie Swierdłowskim w 1931 roku. Ukończył Uralski Instytut Politechniczny z tytułem inżyniera lądowego. Po ukończeniu studiów pracował w przemyśle budowlanym, awansując na stanowisko dyrektora fabryki domów prefabrykowanych.

W latach 60. Jelcyn wstąpił do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i rozpoczął karierę polityczną. Zajmował szereg stanowisk partyjnych w Obwodzie Swierdłowskim, w tym I sekretarza komitetu obwodowego partii, najwyższego urzędu w regionie.

### Przywództwo Rosji

W 1985 roku Jelcyn został wybrany na członka Politbiura, najwyższego organu KPZR. Podczas pierestrojki, reform wprowadzonych przez Michaiła Gorbaczowa, Jelcyn był zwolennikiem bardziej radykalnych zmian. Krytykował korupcję i nieskuteczność partii i domagał się większej demokracji i transparentności.

W 1990 roku Jelcyn został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR), jednej z republik związkowych Związku Radzieckiego. W tym charakterze odegrał kluczową rolę w deklaracji niepodległości Rosji od ZSRR w 1991 roku.

### Prezydentura

W 1991 roku Jelcyn został wybrany na pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Podczas swojej prezydentury wprowadził szereg reform gospodarczych i politycznych.

**Reformy gospodarcze**

Jelcyn wprowadził szereg reform gospodarczych mających na celu przekształcenie kraju z gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Reformy te obejmowały:

* Prywatyzację państwowych przedsiębiorstw

* Liberalizację cen

* Wprowadzenie nowej waluty, rubla

* Zniesienie kontroli walutowych

Reformy te były kontrowersyjne i doprowadziły do znacznych trudności gospodarczych w krótkim okresie. Jednak w dłuższej perspektywie przyczyniły się do stworzenia bardziej zróżnicowanej i konkurencyjnej gospodarki.

**Reformy polityczne**

Jelcyn wprowadził również szereg reform politycznych, mających na celu ustanowienie bardziej demokratycznego systemu. Reformy te obejmowały:

* Wprowadzenie nowej konstytucji, która ustanowiła system prezydencki

* Wprowadzenie wielostronnictwa i wolnych wyborów

* Ustanowienie niezależnej sądownictwa

Reformy te doprowadziły do powstania bardziej otwartego i pluralistycznego społeczeństwa.

### Dziedzictwo

Dziedzictwo Jelcyna jest złożone. Jest powszechnie szanowany za rolę, jaką odegrał w zakończeniu rządów komunistycznych w Rosji i ustanowieniu demokracji. Jednak jest też krytykowany za sposób, w jaki poradził sobie z gospodarką, a także za autorytarne tendencje w swojej późniejszej kadencji.

Niezależnie od jego niedociągnięć, Jelcyn pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Rosji. Jego prezydentura była okresem wielkich zmian i przekształceń, a jego dziedzictwo będzie kształtować rosyjską politykę przez wiele lat.

**Źródła:**

* [Borys Jelcyn – biografia](https://www.britannica.com/biography/Boris-Yeltsin)

* [Prezydentura Borysa Jelcyna](https://www.cfr.org/backgrounder/boris-yeltsins-presidency)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: