Brunauer emmett teller bet

Porowatość właściwa Powierzchnia właściwa Objętość monowarstwy
Parametr Jednostka Opis
BET m2/g Powierzchnia właściwa obliczona za pomocą równania BET
C Stała BET
P/P0 Względne ciśnienie adsorbatu
Vm cm3/g (STP) Objętość monowarstwy
V cm3/g (STP) Objętość zaadsorbowanego gazu
R cm3/cm3 Pojemność adsorpcyjna
Rodzaj adsorbentu Zakres przydatności równania BET Adsorbowany gaz
Aktywne węgle 0,05 < P/P0 < 0,3 Azot
Zeolity 0,05 < P/P0 < 0,3 Argon
Krzemiany 0,05 < P/P0 < 0,3 Wodór
Zalety równania BET Wady równania BET
Wysoka dokładność dla adsorbentów porowatych Nie uwzględnia interakcji międzycząsteczkowych
Łatwość użycia Może dawać niedokładne wyniki dla adsorbentów nieporowatych
Zastosowania równania BET Przykłady zastosowań
Charakterystyka porowatych materiałów Oznaczanie powierzchni właściwej węgla aktywnego, zeolitów
Badanie mechanizmów adsorpcji Wyznaczanie stałych adsorpcji, określanie typu adsorpcji
Optymalizacja procesów adsorpcji Wybór adsorbentów, projektowanie instalacji adsorpcyjnych
Alternatywne metody oznaczania powierzchni właściwej Opis
Metoda DUB Metoda uwzględniająca interakcje międzycząsteczkowe
Metoda DR Metoda oparta na teorii równania stanu adsorbatów
Metoda BJH Metoda służąca do oznaczania rozkładu porów
Porównanie metody BET z innymi metodami Parametr BET DUB DR BJH
Zakres stosowalności Adsorbenty porowate Adsorbenty porowate Adsorbenty nieporowate Adsorbenty porowate
Uwzględnienie interakcji Nie Tak Tak Nie
Dokładność Wysoka Wysoka Niska Średnia
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: