Chem bet

Nazwa Wzór Masa molowa (g/mol) Gęstość (g/cm³ w 25 °C) Temperatura topnienia (°C)
Benzen C6H6 78,11 0,879 5,5
Toluen C7H8 92,14 0,867 -95
Ksylen C8H10 106,17 0,864 -53
Styren C8H8 104,15 0,906 -30,6
Kumen C9H12 120,19 0,862 -78,2
Nazwa Wzór Temperatura wrzenia (°C) Palność (°C) Temperatura samozapłonu (°C)
Benzen C6H6 80,1 -11 562
Toluen C7H8 110,6 4 535
Ksylen C8H10 138-144 26-27 465
Styren C8H8 145,2 32 490
Kumen C9H12 152,4 42 460
Nazwa Wzór Rozpuszczalność w wodzie (g/100 ml w 25 °C) Rozpuszczalność wody w betonie (g/100 ml w 25 °C)
Benzen C6H6 0,018 0,05
Toluen C7H8 0,05 0,10
Ksylen C8H10 0,01 0,02
Styren C8H8 0,03 0,06
Kumen C9H12 0,004 0,01
Nazwa Wzór Wartość opałowa (MJ/kg) Liczba oktanowa
Benzen C6H6 41,8 104,9
Toluen C7H8 42,2 122,2
Ksylen C8H10 42,5 126,0
Styren C8H8 42,1 112,8
Kumen C9H12 42,9 121,5
Nazwa Wzór Klasa zagrożenia (GHS) Zwroty ryzyka (H) Zwroty ostrożności (P)
Benzen C6H6 2 H225, H304, H350, H373 P210, P260, P280, P301+P310, P308+P313
Toluen C7H8 2 H225, H304, H361d, H373 P210, P260, P280, P301+P310, P308+P313
Ksylen C8H10 2 H226, H312, H315, H319, H332 P210, P261, P280, P305+P351+P338, P337+P313
Styren C8H8 2 H226, H315, H319, H335, H341, H350i P210, P261, P280, P305+P351+P338, P337+P313
Kumen C9H12 3 H226, H304, H315, H319, H335 P210, P261, P280, P305+P351+P338, P337+P313
Nazwa Wzór Zastosowania
Benzen C6H6 Produkcja tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej, barwników, leków
Toluen C7H8 Produkcja farb, powłok ochronnych, rozpuszczalników, paliwa
Ksylen C8H10 Produkcja tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej, rozpuszczalników
Styren C8H8 Produkcja tworzyw sztucznych (polistyren)
Kumen C9H12 Produkcja fenolu, acetonu, izopropanolu
Nazwa Wzór Wpływ na zdrowie
Benzen C6H6 Rakotwórczy, mutagenny, toksyczny dla układu krwiotwórczego, neurotoksyczny
Toluen C7H8 Toksyczny dla układu nerwowego
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: