Co mozna odliczyc w pit

Co mozna odliczyc w pit

## Co można odliczyć w PIT?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, jest jednym z najważniejszych podatków w Polsce. Jest on pobierany od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, a jego wysokość zależy od rodzaju uzyskiwanego dochodu oraz wysokości przychodu. W celu zmniejszenia wysokości podatku, podatnicy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń.

### Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe są odliczeniami od dochodu, które pozwalają na zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty. Najważniejsze ulgi podatkowe to:

* **Ulga na dzieci** – przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, a także na pełnoletnie dziecko uczące się do 25 roku życia. Wysokość ulgi wynosi odpowiednio: 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko oraz 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

* **Ulga dla osób niepełnosprawnych** – przysługuje osobom, których niepełnosprawność została orzeczona przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Wysokość ulgi zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 111,27 zł do 2525,50 zł miesięcznie.

* **Ulga rehabilitacyjna** – przysługuje osobom, które ponoszą wydatki na rehabilitację z powodu niepełnosprawności własnej lub członka rodziny. Wysokość ulgi wynosi do 6% uzyskanego dochodu, maksymalnie do 102 000 zł.

* **Ulga termomodernizacyjna** – przysługuje osobom, które ponoszą wydatki na termomodernizację budynków mieszkalnych. Wysokość ulgi wynosi do 53 000 zł na każdy budynek.

* **Ulga na robotyzację** – przysługuje przedsiębiorcom, którzy inwestują w robotyzację swojej działalności. Wysokość ulgi wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 100 000 zł w przypadku małych przedsiębiorców i 500 000 zł w przypadku średnich przedsiębiorców.

### Odliczenia od podatku

Odliczenia od podatku są kwotami, które podatnik może odjąć od kwoty podatku należnego. Najważniejsze odliczenia od podatku to:

* **Składki na ubezpieczenia społeczne** – podatnik może odliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które zostały opłacone w danym roku podatkowym.

* **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – podatnik może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku podatkowym.

* **Darowizny na cele pożytku publicznego** – podatnik może odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w wysokości do 6% uzyskanego dochodu.

* **Straty z lat ubiegłych** – podatnik może odliczyć straty poniesione w poprzednich latach podatkowych, w wysokości do 50% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

### Jak skorzystać z ulg i odliczeń?

Aby skorzystać z ulg i odliczeń, podatnik musi wykazać je w swoim zeznaniu podatkowym. W przypadku ulg, podatnik musi wypełnić odpowiednie załączniki do zeznania, natomiast w przypadku odliczeń, podatnik musi wykazać je w formularzu PIT-37 lub PIT-36.

Więcej informacji na temat ulg i odliczeń w PIT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: [link do strony Ministerstwa Finansów]

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: