Czarnek

Czarnek

## Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

### Biografia

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 roku w Radomiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2014 roku uzyskał habilitację w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

### Kariera polityczna

Przemysław Czarnek działa w Prawie i Sprawiedliwości od 2005 roku. W latach 2015-2019 był posłem na Sejm VIII kadencji, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 2019 roku został wybrany do Sejmu IX kadencji i objął stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

### Kontrowersje

Działalność Przemysława Czarnka jako Ministra Edukacji i Nauki wzbudza wiele kontrowersji. Zarzuca mu się m.in.:

* **Polityzację edukacji:** Wprowadzenie do szkół treści ideologicznych związanych z prawicowymi poglądami PiS.

* **Cenzurę podręczników:** Wycofanie z użytku książek, które przedstawiają krytyczną ocenę historii Polski lub zawierają treści sprzeczne z linią partii.

* **Ograniczanie wolności akademii:** Ograniczenie autonomii uczelni i utrudnianie pracy naukowców niezależnych od władzy.

* **Ataki na mniejszości seksualne:** Krytyczne wypowiedzi na temat osób LGBT+ i próby ograniczenia ich praw.

### Opinie

Opinie na temat Przemysława Czarnka są podzielone. Zwolennicy ministra podkreślają jego zaangażowanie w obronę tradycyjnych wartości i dbałość o jakość edukacji. Krytycy zarzucają mu natomiast upolitycznienie szkolnictwa, łamanie praw mniejszości i próbę indoktrynacji uczniów.

### Ocena

Przemysław Czarnek jest kontrowersyjnym politykiem, którego działalność jako Ministra Edukacji i Nauki budzi wiele emocji. Zarzuca mu się indoktrynację, cenzurę i łamanie praw mniejszości. Zwolennicy natomiast chwalą go za obronę tradycyjnych wartości i dbałość o jakość edukacji.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: