Czechy zasady wjazdu

Czechy zasady wjazdu

Czechy – zasady wjazdu

Warunki wjazdu do Czech

Wjazd do Czech jest możliwy na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą przebywać w Czechach bez wizy do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Obywatele innych państw mogą potrzebować wizy, aby wjechać do Czech. Informacje na temat wymagań wizowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej: [link do strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej]

Dokumenty wymagane przy wjeździe do Czech

Przy wjeździe do Czech należy okazać ważny paszport lub dowód osobisty. Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii mogą być również zobowiązani do okazania ważnej wizy.

Przekraczanie granicy z Czechami

Granicę z Czechami można przekroczyć samochodem, pociągiem, autobusem lub samolotem.

Samochodem

Przy przekraczaniu granicy z Czechami samochodem należy mieć przy sobie ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i ubezpieczenie OC.

Pociągiem

Przy przekraczaniu granicy z Czechami pociągiem należy mieć przy sobie ważny bilet i dokument tożsamości.

Autobusem

Przy przekraczaniu granicy z Czechami autobusem należy mieć przy sobie ważny bilet i dokument tożsamości.

Samolotem

Przy przekraczaniu granicy z Czechami samolotem należy mieć przy sobie ważny bilet i dokument tożsamości. Pasażerowie przylatujący z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii mogą być również zobowiązani do okazania ważnej wizy.

Pobyt w Czechach

Obywatele państw UE, EOG i Szwajcarii mogą przebywać w Czechach bez wizy do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Obywatele innych państw mogą potrzebować wizy, aby przebywać w Czechach dłużej niż 90 dni.

Rejestracja pobytu

Obywatele państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy zamierzają przebywać w Czechach dłużej niż 30 dni, muszą zarejestrować swój pobyt w ciągu 30 dni od daty wjazdu. Rejestracji można dokonać w lokalnym urzędzie ds. cudzoziemców.

Ubezpieczenie zdrowotne

Obywatele państw UE, EOG i Szwajcarii mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w Czechach na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Obywatele innych państw powinni wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne przed przyjazdem do Czech.

Praca w Czechach

Obywatele państw UE, EOG i Szwajcarii mogą pracować w Czechach bez zezwolenia na pracę. Obywatele innych państw muszą uzyskać zezwolenie na pracę przed rozpoczęciem pracy w Czechach.

Wyjazd z Czech

Przy wyjeździe z Czech należy okazać ważny paszport lub dowód osobisty. Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii mogą być również zobowiązani do okazania ważnej wizy.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: