Czesław kiszczak

Czesław kiszczak

Czesław Kiszczak – ostatni komunistyczny premier Polski

Czesław Kiszczak (1925-2015) – polski polityk, generał broni, ostatni premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Młodość i początki kariery

Czesław Kiszczak urodził się 19 października 1925 r. w Piekarach Śląskich. Pochodził z rodziny robotniczej, a jego ojciec był górnikiem. W czasie II wojny światowej był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen. Po wojnie wstąpił do Milicji Obywatelskiej, gdzie szybko awansował.

Kariera w aparacie bezpieczeństwa

W 1956 r. Kiszczak został dyrektorem Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który zajmował się walką z kontrrewolucją. W latach 1965-1972 był wiceministrem spraw wewnętrznych, a od 1972 do 1981 r. ministrem spraw wewnętrznych. W tym czasie był odpowiedzialny za represje wobec opozycji demokratycznej.

Premier PRL

W październiku 1989 r. Czesław Kiszczak został premierem ostatniego rządu PRL. Był to okres przełomu politycznego, kiedy Polska przechodziła od komunizmu do demokracji. Kiszczak uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, które doprowadziły do częściowo wolnych wyborów w 1989 r.

Okrągły Stół i wybory 1989

Okrągły Stół był serią negocjacji między władzami komunistycznymi a opozycją demokratyczną, które odbywały się w 1989 r. Kiszczak reprezentował stronę rządową, a głównymi negocjatorami ze strony opozycji byli Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki.

Wybory parlamentarne w 1989 r. były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. Solidarność, ruch opozycyjny, w którym przewodził Wałęsa, zdobył znaczną większość mandatów w Sejmie i Senacie.

Późniejsze lata

Po wyborach w 1989 r. Kiszczak został odwołany z funkcji premiera. W latach 1990-1992 był posłem na Sejm z ramienia Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP). W 1992 r. przeszedł na emeryturę.

Kontrowersje i zarzuty

Czesław Kiszczak był postacią kontrowersyjną. Był oskarżany o łamanie praw człowieka w okresie PRL i odpowiedzialność za pacyfikację protestów robotniczych w 1970 i 1981 r. W 1992 r. został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za przekroczenie uprawnień i utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.

Śmierć i spuścizna

Czesław Kiszczak zmarł 5 listopada 2015 r. w Warszawie. Jego spuścizna jest złożona i kontrowersyjna. Był postacią kluczową w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, ale jego reputacja została nadszarpnięta przez zarzuty o łamanie praw człowieka.

Lata Stanowisko
1956-1965 Dyrektor Departamentu II MSW
1965-1972 Wiceminister spraw wewnętrznych
1972-1981 Minister spraw wewnętrznych
1989 Premier PRL
1990-1992 Poseł na Sejm
  • https://www.polskieradio.pl/136/1255/Artykul/2705367,Czeslaw-Kiszczak-zyciorys
  • https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/239979
  • https://www. dzieje.pl/aktualnosci/czestaw-kiszczak-ostatni-premier-prl-nie-zyje
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: