Czy dzisiaj jest dyspensa

Czy dzisiaj jest dyspensa

## Czy dzisiaj jest dyspensa?

### Co to jest dyspensa?

Dyspensa jest zezwoleniem udzielanym przez władze kościelne na odstąpienie od pewnych przepisów prawa kanonicznego. Może być udzielana w różnych sytuacjach, np. gdy dana osoba nie może spełnić określonego obowiązku ze względu na przeszkody natury obiektywnej lub subiektywnej.

### Czy dzisiaj jest dyspensa?

Informacje o obowiązujących dystansach można znaleźć na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski [www.episkopat.pl](https://www.episkopat.pl/).

### Kiedy można uzyskać dyspensę?

Dyspensa może być udzielona w następujących przypadkach:

* **Przeszkody obiektywne:**

* Choroba lub niepełnosprawność

* Brak możliwości uczestnictwa w Mszy św. z powodu odległości lub braku środków transportu

* Niemożność przystąpienia do sakramentów z powodu braku kapłana lub innych czynników niezależnych od danej osoby

* **Przeszkody subiektywne:**

* Powody sumienia

* Trudna sytuacja życiowa

* Wyjątkowe okoliczności

### Jak uzyskać dyspensę?

O dyspensę można wystąpić do swojego proboszcza lub biskupa. Należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające powody ubiegania się o zwolnienie z danego przepisu.

### Czy dzisiaj jest obowiązek uczestniczenia w Mszy św.?

Obowiązek uczestniczenia w Mszy św. w niedziele i święta nakłada prawo kanoniczne. Jednak w niektórych przypadkach można uzyskać dyspensę od tego obowiązku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest obecnie udzielana osobom:

* Chorym lub niepełnosprawnym, które nie mogą wyjść z domu

* Osobom, które opiekują się chorymi lub niepełnosprawnymi

* Osobom, które pracują w niedziele i święta, a nie mają możliwości uczestniczenia w Mszy św.

### Obowiązki katolika w czasie dyspensy

Osoby, które uzyskały dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy św., są zobowiązane do:

* Odmawiania modlitw w zastępstwie za uczestnictwo w Eucharystii

* Czytania Pisma Świętego

* Rozważania słowa Bożego

* Praktykowania innych form pobożności, takich jak adoracja Najświętszego Sakramentu lub udział w nabożeństwach

### Zalecenia dla osób, które mają wątpliwości

Jeśli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci dyspensa, skontaktuj się ze swoim proboszczem lub biskupem. Oni będą mogli udzielić Ci odpowiednich wskazówek i informacji.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: