Czy ozdrowieńcy zarażają

Czy ozdrowieńcy zarażają

Czy ozdrowieńcy zarażają?

Wprowadzenie

Wraz z pandemią COVID-19 pojawiły się liczne pytania dotyczące ryzyka zarażenia się wirusem przez osoby, które już wyzdrowiały. To ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć, aby opracować skuteczne strategie zapobiegania i kontroli. W tym artykule zbadasz dowody naukowe dotyczące ryzyka zarażenia się od ozdrowieńców.

Definicja ozdrowienia

Zanim zagłębimy się w dowody, ważne jest, aby zdefiniować, co to znaczy być ozdrowieńcem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba ozdrowiała to osoba, u której stwierdzono ujemny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 co najmniej dwa razy z rzędu z odstępem co najmniej 24 godzin.

Dowody naukowe

Dostępne dowody naukowe sugerują, że ryzyko zarażenia się od ozdrowieńców jest bardzo niskie, ale nie zerowe. Badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet wykazało, że tylko 0,8% ozdrowieńców miało pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 po wyzdrowieniu. Co więcej, badanie to wykazało, że ozdrowieńcy, u których ponownie wystąpiły objawy, mieli tendencję do łagodniejszego przebiegu choroby.

Inne badanie, opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine, wykazało, że ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 od osoby ozdrowiałej było o 96% niższe niż od osoby z aktywną infekcją. Badanie to wykazało również, że wirus SARS-CoV-2 był rzadko wykrywany w próbkach oddechowych ozdrowieńców.

Wyjątki

Chociaż ryzyko zarażenia się od ozdrowieńców jest niskie, istnieją pewne wyjątki. Na przykład osoby z osłabionym układem odpornościowym mogą być bardziej podatne na ponowne zakażenie. Ponadto w rzadkich przypadkach możliwe jest, że ozdrowieńcy mogą przenosić wirusa, nawet jeśli nie wykazują objawów.

Znaczenie

Dostępne dowody naukowe sugerują, że ryzyko zarażenia się od ozdrowieńców jest bardzo niskie, ale nie zerowe. Informacja ta ma istotne znaczenie dla opracowywania strategii zapobiegania i kontroli. Na przykład może to pomóc w ustaleniu priorytetów w zakresie szczepień i innych środków ochrony przed zakażeniem.

Wnioski

W świetle dostępnych dowodów naukowych można stwierdzić, że ryzyko zarażenia się od ozdrowieńców jest bardzo niskie. Jednakże nadal ważne jest, aby podjąć środki ostrożności, takie jak dystans społeczny, mycie rąk i noszenie maseczek, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: