Do kiedy pit 2021

Do kiedy pit 2021

Do kiedy PIT 2021?

Termin złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok jest uzależniony od wybranej formy rozliczenia.

Forma papierowa

W przypadku składania zeznania w formie papierowej, terminy są następujące:

* Dla osób fizycznych rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 – do 2 maja 2022 r.

* Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36) – do 30 kwietnia 2022 r.

* Dla osób prawnych (CIT-8) – do 31 marca 2022 r.

Forma elektroniczna

Dla osób składających zeznanie w formie elektronicznej, terminy są następujące:

* Dla osób fizycznych rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 – do 30 kwietnia 2022 r.

* Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36) – do 2 maja 2022 r.

* Dla osób prawnych (CIT-8) – do 30 kwietnia 2022 r.

Zwolnienie z obowiązku składania zeznania

Z obowiązku złożenia zeznania podatkowego zwolnione są osoby, których dochód w 2021 roku nie przekroczył:

* 85 528 zł w przypadku osób samotnych,

* 171 056 zł w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie.

Konsekwencje niedotrzymania terminu

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia zeznania podatkowego, podatnikowi grożą kary finansowe. Wysokość kary zależy od wysokości niezapłaconego podatku i wynosi od 10% do 75% kwoty podatku.

Aby uniknąć kar, podatnik może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zeznania. Wniosek taki musi być odpowiednio uzasadniony i złożony do właściwego urzędu skarbowego.

Ważne informacje

* Terminy składania zeznań podatkowych za 2021 rok obowiązują w całej Polsce.

* Zeznanie podatkowe można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Deklaracje [link].

* Więcej informacji na temat składania zeznań podatkowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów [link].

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: