Do której można głosować

Do której można głosować

Do której można głosować?

Wybory powszechne to ważny element demokracji, który daje obywatelom możliwość wyrażenia swojej woli i wyboru przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy. W Polsce wybory powszechne odbywają się co cztery lata i obejmują wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz samorządów lokalnych.

Godziny głosowania

Zgodnie z polskim prawem wybory powszechne przeprowadzane są w niedzielę. Lokale wyborcze są otwarte dla wyborców od godziny 7:00 do godziny 21:00. Po godzinie 21:00 drzwi lokali wyborczych zostają zamknięte, a komisje wyborcze przystępują do liczenia głosów.

Wydłużone godziny głosowania

W niektórych przypadkach sądy mogą zarządzić wydłużenie godzin głosowania. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy warunki pogodowe lub inne okoliczności uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie wyborów w ustalonych godzinach. O wydłużeniu godzin głosowania decyduje sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę komisji wyborczej.

Terminy wyborów

Terminy wyborów powszechnych są określane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze zarządzenia. Zarządzenie o zarządzeniu wyborów musi zostać wydane co najmniej 90 dni przed dniem wyborów.

Najbliższe wybory powszechne w Polsce odbędą się w 2023 roku. Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowane są na 13 października, a wybory do Parlamentu Europejskiego na 26 maja.

Rodzaj wyborów Termin
Wybory do Sejmu i Senatu 13 października 2023 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2023 r.

Kto może głosować?

Prawo do głosowania w wyborach powszechnych w Polsce przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który:

  • ukończył 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania z pomocy osoby zaufanej przy głosowaniu.

Gdzie można głosować?

Wyborcy głosują w lokalach wyborczych wyznaczonych przez właściwe komisje wyborcze. Lokale wyborcze znajdują się zazwyczaj w budynkach szkół, urzędów gminy lub innych budynkach użyteczności publicznej.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: