Druga wojna światowa

Druga wojna światowa

## Druga wojna światowa – globalny konflikt

### Przyczyny wybuchu wojny

Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 r. w wyniku szeregu czynników, w tym:

– **Ekspansjonizm państw osi:** Niemcy, Włochy i Japonia dążyły do zdobycia nowych terytoriów i zasobów.

– **Traktat wersalski:** Traktat podpisany po I wojnie światowej nałożył na Niemcy surowe ograniczenia, co wywołało rewizjonistyczne nastroje w tym kraju.

– **Niestabilność polityczna i gospodarcza:** Światowy kryzys gospodarczy z lat 30. doprowadził do załamania gospodarczego i niezadowolenia społecznego, co sprzyjało ekstremizmowi i nacjonalizmowi.

– **Słabość Ligi Narodów:** Liga Narodów, mająca zapobiegać wybuchom wojen, okazała się nieskuteczna w powstrzymywaniu agresji.

### Przebieg wojny

Konflikt trwał do 2 września 1945 r. i podzielił świat na dwie koalicje:

– **Państwa alianckie:** Wielka Brytania, Francja, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Chiny

– **Państwa osi:** Niemcy, Włochy, Japonia, później również Węgry, Rumunia, Bułgaria

Wojna objęła niemal wszystkie kontynenty i oceany, a jej skutki były ogromne:

– **Straty ludzkie:** Szacuje się, że w wojnie zginęło ponad 60 milionów ludzi, w tym około 24 miliony żołnierzy i 36 milionów cywilów.

– **Zniszczenia materialne:** Bombardowania, naloty i walki na lądzie spowodowały zniszczenia na niespotykaną dotąd skalę.

– **Holocaust:** Niemcy i ich kolaboranci przeprowadzili systematyczną eksterminację około 6 milionów Żydów.

### Zakończenie wojny

Wojna zakończyła się klęską państw osi:

– **Klęska Niemiec:** Niemcy skapitulowały 8 maja 1945 r. po ofensywie wojsk alianckich na froncie zachodnim i wschodnim.

– **Kapitulacja Japonii:** Japonia skapitulowała 2 września 1945 r. po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.

### Konsekwencje wojny

Druga wojna światowa miała daleko idące konsekwencje:

– **Powstanie nowych mocarstw:** Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wyłoniły się z wojny jako supermocarstwa.

– **Podział świata na bloki:** Świat został podzielony na blok zachodni (kapitalistyczny) i blok wschodni (komunistyczny), co doprowadziło do zimnej wojny.

– **Dekolonizacja:** Wojna osłabiła europejskie mocarstwa kolonialne, co przyspieszyło proces dekolonizacji w Azji i Afryce.

– **Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych:** ONZ została założona w 1945 r. w celu zapobiegania kolejnej wojnie światowej.

### Pamięć o wojnie

Druga wojna światowa jest jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii ludzkości. Pamięć o wojnie jest żywa do dziś, a jej skutki nadal kształtują współczesny świat.

### Źródła

– [The National WWII Museum](https://www.nationalww2museum.org/)

– [The Imperial War Museum](https://www.iwm.org.uk/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: