Egzamin ósmoklasisty polski

Egzamin ósmoklasisty polski

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Czym jest egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest obowiązkowym egzaminem zewnętrznym, który muszą zdawać wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową. Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego nabyte na etapie edukacji podstawowej.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części:

* Część A – składa się z 25 zadań zamkniętych, w których trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród trzech zaproponowanych.

* Część B – składa się z 3 zadań otwartych, w których trzeba odpowiedzieć na pytania, zredagować tekst lub napisać wypracowanie.

Jakie zagadnienia są sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego sprawdzane są następujące zagadnienia:

* Czytanie i rozumienie tekstu – uczeń musi potrafić czytać i rozumieć różne rodzaje tekstów (np. teksty informacyjne, literackie, publicystyczne).

* Pisanie – uczeń musi potrafić pisać różne rodzaje tekstów (np. opowiadanie, opis, rozprawka).

* Gramatyka i ortografia – uczeń musi znać zasady gramatyki i ortografii polskiej.

* Słownictwo – uczeń musi posiadać bogate słownictwo i umieć używać go w różnych sytuacjach.

* Kultura języka – uczeń musi znać zasady kultury języka polskiego i umieć używać języka w sposób poprawny i stosowny do sytuacji.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

Aby dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, warto:

* Regularnie czytać – czytanie różnych rodzajów tekstów rozwija umiejętności czytania i rozumienia tekstu.

* Ćwiczyć pisanie – pisanie różnych rodzajów tekstów pomaga udoskonalić umiejętności pisania.

* Uczyć się gramatyki i ortografii – znajomość zasad gramatyki i ortografii jest niezbędna do poprawnego pisania.

* Rozwiązywać testy – rozwiązywanie testów pomaga oswoić się z formułą egzaminu i sprawdzić swoją wiedzę.

* Korzystać z materiałów dydaktycznych – na rynku dostępnych jest wiele podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminu.

Gdzie można znaleźć materiały do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

Materiały do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego można znaleźć:

* W szkole – u nauczyciela języka polskiego można uzyskać dostęp do podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.

* W bibliotece – w bibliotekach można znaleźć książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminu.

* W Internecie – w Internecie można znaleźć wiele materiałów dydaktycznych, takich jak arkusze egzaminacyjne, testy online i materiały do nauki gramatyki i ortografii.

Przydatne linki

* [Centralna Komisja Egzaminacyjna](https://cke.gov.pl/)

* [Infolinia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej](https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: