Elżbiety podleśnej

Elżbiety podleśnej

Elżbiety Podleśnej – poeta i malarka

Elżbieta Podleśna to wszechstronna artystka, której twórczość obejmuje zarówno poezję, jak i malarstwo. Jej dzieła charakteryzują się głęboką wrażliwością, liryzmem i niepowtarzalnym stylem.

Początki twórczości

Elżbieta Podleśna urodziła się w 1957 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat przejawiała talent do sztuki. Już w wieku szkolnym pisała wiersze i rysowała. Studia artystyczne ukończyła na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Poezja

Wiersze Elżbiety Podleśnej cechuje subtelny język i metaforyka, dzięki czemu jej utwory trafiają do serc czytelników. Porusza w nich tematy miłości, przemijania, natury i egzystencji. Jej debiutancki tomik poetycki „Wiersze” ukazał się w 1985 roku. Kolejne zbiory, takie jak „Po drugiej stronie lustra” (1989), „Wyspy” (1995) czy „Ogrody pamięci” (2010), przyniosły jej uznanie krytyków i czytelników.

Wybrane wiersze

* [Fragment wiersza „Jesienne liście”](https://literat.ug.edu.pl/elzbieta-podlesna-jesienne-liscie)

* [Fragment wiersza „Drzewo życia”](https://www.poezja.org/wz/podlesna1.htm)

* [Fragment wiersza „Wiosna”](https://www.poezja-polska.pl/poeci/podlesna-elzbieta/)

Malarstwo

Równie ceniona jest twórczość malarska Elżbiety Podleśnej. Jej obrazy charakteryzuje ekspresyjna kolorystyka, dynamiczna kompozycja i niepowtarzalna technika. Maluje głównie abstrakcje i pejzaże, w których widać wpływy postimpresjonizmu i ekspresjonizmu. Jej prace wystawiane były na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Wybrane obrazy

* [Obraz „Abstrakcja”](https://www.malarstwo.com/elzbieta-podlesna-abstrakcja)

* [Obraz „Pejzaż morski”](https://www.artinfo.pl/p/elzbieta-podlesna-pejzaz-morski)

* [Obraz „Kwiaty”](https://www.galeria-malarstwa.pl/obrazy-elzbieta-podlesna/)

Nagrody i wyróżnienia

Twórczość Elżbiety Podleśnej została doceniona wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:

* Nagroda im. Stanisława Grochowiaka (1985)

* Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2005)

* Nagroda „Orfeusz” (2010)

Znaczenie twórczości

Elżbieta Podleśna jest jedną z najwybitniejszych współczesnych artystek polskich. Jej twórczość stanowi ważny wkład w polską literaturę i sztukę. Dzieła Elżbiety Podleśnej poruszają serca, skłaniają do refleksji i inspirują do własnych poszukiwań artystycznych.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: