Grecja koronawirus

Grecja koronawirus

Grecja a koronawirus

Wprowadzenie

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotknęła niemal wszystkie kraje świata, w tym również Grecję. Wraz z rosnącą liczbą zachorowań i zgonów rząd grecki podjął szereg środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i ochrony zdrowia publicznego.

Sytuacja epidemiologiczna

Pierwszy przypadek koronawirusa w Grecji został zgłoszony 26 lutego 2020 roku. Do 10 października 2021 roku łącznie potwierdzono 644 280 przypadków zakażenia, z czego 13 475 osób zmarło. Najwięcej zachorowań odnotowano w regionach Attyka, Saloniki i Kreta.

Środki zapobiegawcze

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa rząd grecki wprowadził szereg środków zapobiegawczych, w tym:

Obostrzenia w podróżowaniu

* Wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla osób przybywających z krajów o wysokim ryzyku zakażenia.

* Wzmocniono kontrole sanitarne na granicach.

* Zalecono unikanie podróży zagranicznych.

Ograniczenia społeczne

* Wprowadzono godziny policyjne i ograniczenia w przemieszczaniu się.

* Zamknięto szkoły, uczelnie i miejsca publiczne, takie jak muzea, kina i teatry.

* Ograniczono liczbę osób mogących przebywać w sklepach, środkach transportu publicznego i innych miejscach.

Nakaz noszenia maseczek

* Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, w tym na zewnątrz i w środkach transportu.

Kampanie informacyjne

* Rząd prowadził kampanie informacyjne na temat koronawirusa, jego objawów i sposobów zapobiegania zakażeniu.

Skutki pandemii

Pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i system opieki zdrowotnej w Grecji.

Gospodarka

* Spadek aktywności turystycznej i innych sektorów gospodarki.

* Wzrost bezrobocia i ubóstwa.

Społeczeństwo

* Izolacja społeczna i ograniczenia w kontaktach międzyludzkich.

* Nasilenie problemów psychicznych, takich jak lęk i depresja.

System opieki zdrowotnej

* Przeciążenie systemu opieki zdrowotnej i niedobór personelu medycznego.

* Ograniczenie dostępu do usług medycznych dla innych schorzeń.

Perspektywy na przyszłość

Perspektywy na przyszłość Grecji w zakresie koronawirusa są niepewne. Rząd dąży do osiągnięcia odporności zbiorowej poprzez szczepienia, ale tempo szczepień jest stosunkowo wolne. Nowe warianty wirusa mogą również stanowić wyzwanie w nadchodzących miesiącach.

Linki do źródeł

* [Światowa Organizacja Zdrowia – Grecja](https://www.who.int/countries/greece/en/)

* [Ministerstwo Zdrowia Grecji](https://www.moh.gov.gr/en/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: