Hałda szarlota

Hałda szarlota

## Hałda Szarlota – Śląska Góra z Odp

Hałda Szarlota to sztucznie usypana góra zlokalizowana w Rybniku-Boguszowicach na Śląsku. Jest jedną z największych hałd w Europie i stanowi unikalny element krajobrazu regionu.

Historia i Geneza

Hałda Szarlota powstała w wyniku wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w pobliskiej kopalni „Rybnik”. Odpad wydobywczy w postaci skał płonnych był składowany na hałdzie od lat 50. ubiegłego wieku. W 1999 roku kopalnia została zamknięta, a hałda przestała być zasypywana.

Charakterystyka

Hałda Szarlota ma wysokość 134 metrów i zajmuje powierzchnię około 30 hektarów. Zbudowana jest z różnobarwnych skał płonnych, głównie piaskowców, łupków i iłowców. Charakterystycznym elementem hałdy jest jej stromy stożkowy kształt, który przywodzi na myśl wulkan.

Rekultywacja i Zagospodarowanie

Po zamknięciu kopalni rozpoczęto proces rekultywacji hałdy Szarlota. Celem działań było przywrócenie jej naturalnego charakteru i stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji. Nasadzono roślinność, w tym trawę, krzewy i drzewa, które ustabilizowały hałdę i poprawiły jej estetykę.

Obecnie hałda Szarlota jest popularnym miejscem spacerów, wycieczek rowerowych i obserwacji panoramy okolicy. Na szczycie hałdy znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać widok na Rybnik, Racibórz i Góry Opawskie.

Fauna i Flora

Rekultywacja hałdy Szarlota stworzyła dogodne warunki dla rozwoju różnorodnej flory i fauny. Na jej stokach można spotkać liczne gatunki ptaków, w tym sójki, sikorki, dzięcioły i jastrzębie. Wśród roślinności dominują trawy, krzewy liściaste i drzewa iglaste.

Wartości Przyrodnicze i Kulturowe

Hałda Szarlota stanowi cenny element przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu. Jest przykładem poprzemysłowego krajobrazu, który został skutecznie zagospodarowany i przekształcony w atrakcję turystyczną.

Hałda jest także ważnym miejscem dla geologów, którzy badają jej budowę geologiczną i procesy zachodzące na jej stokach.

Turystyka i Rekreacja

Hałda Szarlota jest popularnym celem wycieczek turystycznych i rowerowych. Szlaki turystyczne prowadzą zarówno na szczyt hałdy, jak i wokół jej podstawy. Na szczycie znajduje się taras widokowy, który oferuje panoramiczny widok na okolicę.

Hałda jest także miejscem organizacji imprez plenerowych, takich jak koncerty, pikniki i zloty motocyklowe.

Informacje Praktyczne

* Dojazd do hałdy Szarlota jest możliwy samochodem, rowerem lub pieszo.

* Na szczyt hałdy prowadzi asfaltowa droga, która jest dostępna dla samochodów i rowerów.

* Wspinaczka pieszo na szczyt hałdy zajmuje około 30 minut.

* Na szczycie hałdy znajduje się taras widokowy, toalety i niewielki bufet.

* Hałda Szarlota jest ogólnodostępna i bezpłatna dla zwiedzających.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: