Hugo chavez

Hugo chavez

Hugo Chávez

Wczesne życie i edukacja

Hugo Rafael Chávez Frías urodził się 28 lipca 1954 roku w Sabaneta w Wenezueli. Był synem nauczyciela wiejskiego i pielęgniarki. Miał pięcioro rodzeństwa.

Chávez dorastał w biedzie, ale otrzymał dobre wykształcenie. Uczęszczał do szkoły wojskowej, a następnie studiował nauki polityczne na Universidad Central de Venezuela.

Kariera wojskowa

Po ukończeniu studiów Chávez wstąpił do armii wenezuelskiej. Szybko awansował w szeregach i w 1992 roku został podpułkownikiem.

W 1992 roku Chávez poprowadził nieudany zamach stanu przeciwko prezydentowi Carlosowi Andrésowi Pérezowi. Po aresztowaniu został zwolniony z armii.

Kariera polityczna

Po zwolnieniu z armii Chávez założył partię polityczną Movimento Quinta República (Ruch Piątej Republiki). W 1998 roku wystartował w wyborach prezydenckich i wygrał z dużą przewagą.

Chávez został zaprzysiężony na prezydenta 2 lutego 1999 roku. Jednym z jego pierwszych działań było zwołanie Zgromadzenia Konstytucyjnego w celu opracowania nowej konstytucji. Nowa konstytucja została zatwierdzona w referendum w 1999 roku.

Prezydentura

Chávez był kontrowersyjną postacią. Był populistą i socjalistą, który wprowadził wiele zmian w Wenezueli.

Do najważniejszych osiągnięć Cháveza należy:

* Narodowienie przemysłu naftowego

* Rozszerzenie programów socjalnych

* Zmniejszenie ubóstwa

* Poprawa edukacji i opieki zdrowotnej

Jednakże Chávez był również krytykowany za:

* Autorytaryzm

* Cenzurowanie mediów

* Korupcję

* Niegospodarność gospodarczą

Śmierć i dziedzictwo

Chávez zmarł na raka 5 marca 2013 roku. Miał 58 lat.

Dziedzictwo Cháveza jest złożone. Był popularną postacią wśród biedoty wenezuelskiej, ale był również krytykowany za swój autorytaryzm i niegospodarność gospodarczą.

Źródła

* [Biography of Hugo Chávez](https://www.britannica.com/biography/Hugo-Chavez)

* [Hugo Chávez: A Life of Revolution](https://www.amazon.com/Hugo-Chavez-Life-Revolution/dp/0802123189)

* [The Legacy of Hugo Chávez](https://www.cfr.org/backgrounder/legacy-hugo-chavez)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: