Hymn o miłości

Hymn o miłości

## Hymn o miłości (1 Kor 13)

### Co to jest hymn o miłości?

Hymn o miłości to fragment 13. rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian w Nowym Testamencie. Jest to jeden z najbardziej znanych i cenionych fragmentów Pisma Świętego, który opisuje istotę miłości i jej znaczenie w życiu chrześcijan.

### Autorstwo i tło

Hymn o miłości jest autorstwa apostoła Pawła, który napisał go do Kościoła w Koryncie w odpowiedzi na spory i podziały w zborze. Paweł podkreśla, że miłość jest najważniejszym darem duchowym i że bez niej wszystkie inne dary są bez znaczenia.

### Struktura hymnu

Hymn o miłości jest podzielony na trzy części:

**I. Definicja miłości (ww. 1-3)**

* Miłość jest cierpliwa i łaskawa

* Nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi pychą

* Nie jest nieprzyzwoita, nie szuka swego, nie unosi się gniewem

* Nie pamięta złego

* Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą

* Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzymuje

**II. Trwałość miłości (ww. 8-13)**

* Miłość nigdy nie ustaje

* Proroctwa się skończą, języki ustaną, poznanie przeminie

* Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, ale wtedy twarzą w twarz

* Teraz poznaję po części, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany

* Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, ale największa z nich jest miłość

**III. Znaczenie miłości (ww. 14-17)**

* Miłość jest wypełnieniem Prawa

* Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim

* Miłość wypędza lęk

### Znaczenie hymnu o miłości

Hymn o miłości jest ważnym fragmentem Pisma Świętego z kilku powodów:

* **Opisuje istotę miłości.** Paweł przedstawia miłość jako cierpliwą, łaskawą, bezinteresowną i trwałą. Jest to wzór, do którego chrześcijanie powinni dążyć w swoich relacjach z innymi.

* **Podkreśla znaczenie miłości.** Paweł stwierdza, że miłość jest najważniejszym darem duchowym i że bez niej wszystkie inne dary są niczym. Oznacza to, że miłości należy dawać priorytet w naszym życiu.

* **Daje nadzieję i zachętę.** Hymn o miłości przypomina nam, że miłość jest wieczna i nigdy nie ustaje. Daje to nadzieję i zachętę w czasach trudności i niepewności.

* **Stanowi podstawę jedności.** Paweł pisał hymn o miłości w odpowiedzi na spory i podziały w Kościele w Koryncie. Przypomina nam, że miłość jest spoiwem, które jednoczy chrześcijan pomimo różnic.

### Hymn o miłości w praktyce

Hymn o miłości ma wiele zastosowań praktycznych w naszym życiu:

* **W naszych relacjach z innymi.** Hymn przypomina nam, jak traktować innych z miłością, cierpliwością i życzliwością.

* **W naszym życiu duchowym.** Hymn zachęca nas do dążenia do miłości jako najwyższego celu w naszym życiu duchowym.

* **W naszym służeniu Bogu.** Hymn przypomina nam, że miłość jest podstawą naszego służenia Bogu i naszym bliźnim.

* **W naszych czasach trudności.** Hymn daje nam nadzieję i zachętę w czasach trudności, przypominając nam, że miłość jest wieczna i nigdy nie ustaje.

### Podsumowanie

Hymn o miłości to ponadczasowy fragment Pisma Świętego, który opisuje istotę miłości i jej znaczenie w życiu chrześcijan. Przypomina nam, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, bezinteresowna i wieczna. Hymn o miłości stanowi podstawę jedności w Kościele, daje nadzieję i zachętę w czasach trudności i jest źródłem inspiracji dla naszego życia duchowego i naszego służenia Bogu i naszym bliźnim.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: