Ile jest oceanów na świecie

Ile jest oceanów na świecie

Ile jest oceanów na świecie

Od wieków ludzkość zadaje sobie pytanie, ile jest oceanów na świecie. Pytanie to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ liczba oceanów jest kwestią konwencji. Istnieje kilka różnych sposobów klasyfikowania oceanów, a każdy sposób daje inną liczbę.

Definicja oceanu

Ocean to wielki, słony zbiornik wodny, który otacza kontynenty. Oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi i zawierają ponad 97% wody na planecie.

Różne definicje oceanów

Istnieją różne definicje oceanów, które prowadzą do różnych liczb. Niektóre definicje uznają tylko te zbiorniki wodne, które są całkowicie otoczone lądem, podczas gdy inne uznają również te, które są częściowo otoczone lądem. Niektóre definicje dzielą ocean na mniejsze baseny, podczas gdy inne uznają go za jeden duży zbiornik wodny.

Liczba oceanów

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), na świecie są cztery oceany:

* Ocean Atlantycki

* Ocean Spokojny

* Ocean Indyjski

* Ocean Arktyczny

Ta definicja opiera się na kryterium całkowitego otoczenia przez ląd.

Niektórzy geografowie uznają jednak również Ocean Południowy za piąty ocean. Ocean Południowy otaczający Antarktydę jest definiowany przez IHO jako północna granica Oceanów Południowych.

Podział oceanów na baseny

Oceany można również podzielić na mniejsze baseny, takie jak:

* Morze Śródziemne

* Morze Karaibskie

* Zatoka Meksykańska

* Zatoka Perska

Baseny te są odgraniczone od głównych oceanów przez wyspy, półwyspy lub podwodne grzbiety.

Konkluzja

Liczba oceanów na świecie zależy od definicji oceanu. Według definicji IHO jest cztery oceany, ale niektórzy geografowie uznają również Ocean Południowy za piąty ocean. Oceany można również podzielić na mniejsze baseny, co prowadzi do dalszych podziałów.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: