Jacka protasiewicza

Jacka protasiewicza

## **Jacka Protasiewicza**

### Historia Jacka Protasiewicza

Jacek Protasiewicz (ur. 1953) to polski polityk i działacz ruchu narodowego. W latach 1991-1993 był posłem na Sejm I kadencji z ramienia Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN), a następnie współzałożycielem i liderem Ruchu Narodowo-Katolickiego (1993-2004).

### Poglądy polityczne Jacka Protasiewicza

Protasiewicz jest uważany za jednego z czołowych przedstawicieli ruchu narodowo-katolickiego w Polsce. Jego poglądy charakteryzują się nacjonalizmem, antykomunizmem, konserwatyzmem społecznym i religijnym oraz krytyką liberalizmu i globalizmu.

### Działalność polityczna Jacka Protasiewicza

W latach 1991-1993 Protasiewicz był posłem na Sejm I kadencji, gdzie zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W 1993 roku współzałożył Ruch Narodowo-Katolicki (RNK), którego był pierwszym prezesem. Pod jego przewodnictwem RNK uczestniczył w kilku protestach i manifestacjach przeciwko rządowi i Unii Europejskiej.

W 2004 roku Protasiewicz odszedł z RNK i założył własną organizację o nazwie Wolni i Solidarni. W latach 2005-2007 był doradcą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W 2019 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacji Korony Polskiej.

### Kontrowersje wokół Jacka Protasiewicza

Działalność polityczna Jacka Protasiewicza często wywoływała kontrowersje. W 2001 roku został skazany na grzywnę za zniesławienie ówczesnego premiera Leszka Millera. W 2007 roku został oskarżony o antysemitowski komentarz, za co został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. W 2019 roku Parlament Europejski nałożył na Protasiewicza sankcje za jego wypowiedzi na temat społeczności LGBT+.

### Obecna działalność Jacka Protasiewicza

Jacek Protasiewicz nadal angażuje się w działalność polityczną jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem frakcji Tożsamość i Demokracja. Kontynuuje również działalność publicystyczną, pisząc artykuły i wygłaszając wykłady na tematy polityczne i społeczne.


### Więcej informacji:

* [Wikipedia – Jacek Protasiewicz](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Protasiewicz)

* [Sejm RP – Jacek Protasiewicz](https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp?id=00438&type=I)

* [Parlament Europejski – Jacek Protasiewicz](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197545/JA

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: