Jadwiga staniszkis chora

Jadwiga staniszkis chora

## Jadwiga Staniszkis – chora, socjolog i felietonistka

Jadwiga Staniszkis (ur. 7 marca 1926 w Warszawie, zm. 26 listopada 2011 tamże) – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, felietonistka i eseistka.

### Życie i działalność

Jadwiga Staniszkis urodziła się w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Jej ojciec był inżynierem, a matka nauczycielką. W czasie okupacji niemieckiej Staniszkis działała w konspiracji, była łączniczką Armii Krajowej. Po wojnie ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Socjologii UW. W 1968 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Staniszkis była autorką wielu książek i artykułów z dziedziny socjologii. Zajmowała się badaniem struktury społecznej, ruchów społecznych i zmian społecznych. Jej prace były cenione za oryginalność i głęboką analizę procesów zachodzących w społeczeństwie.

Oprócz działalności naukowej Staniszkis była również felietonistką i eseistką. Publikowała swoje teksty w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym” i innych czasopismach. Jej felietony i eseje były znane z ciętego języka i trafnych obserwacji na temat polskiej rzeczywistości.

Staniszkis była osobą kontrowersyjną. Jej opinie często prowokowały do dyskusji. Krytykowała rząd i społeczeństwo za brak demokracji i tolerancji. Była przeciwnikiem komunizmu i nacjonalizmu.

Jadwiga Staniszkis zmarła 26 listopada 2011 roku w Warszawie. Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim.

### Twórczość

Jadwiga Staniszkis była autorką wielu książek i artykułów z dziedziny socjologii. Do jej najważniejszych prac należą:

* „Teoria struktury społecznej” (1964)

* „Ruchy społeczne” (1972)

* „Zmiany społeczne w Polsce” (1990)

* „Mniejszość w systemie władzy” (1992)

* „Społeczeństwo otwarte i zamknięte” (2000)

* „Polska w drodze do Europy” (2004)

Staniszkis publikowała również felietony i eseje w czasopismach. Jej teksty były zbierane w antologiach, takich jak:

* „Świat i człowiek w socjologii” (1989)

* „O demokracji i wolności” (1993)

* „Eseje o Polsce i Europie” (2005)

### Nagrody i wyróżnienia

Jadwiga Staniszkis otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym:

* Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1967)

* Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego (1972)

* Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999)

* Order Orła Białego (2006)

Staniszkis była doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego.

### Dziedzictwo

Jadwiga Staniszkis była jedną z najwybitniejszych polskich socjologów. Jej prace miały istotny wpływ na rozwój polskiej socjologii. Była również cenioną felietonistką i eseistką, której teksty prowokowały do dyskusji na temat polskiej rzeczywistości.

Staniszkis była osobą odważną i niezależną. Nie bała się wyrażać swoich opinii, nawet jeśli były one kontrowersyjne. Była obrońcą demokracji i wolności. Jej twórczość jest ważnym głosem w polskiej debacie publicznej.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: