Jadwiga staniszkis

Jadwiga staniszkis

Jadwiga Staniszkis

Wstęp

Jadwiga Staniszkis (ur. 1946) – polska socjolog, antropolog, filozof, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna. Profesorka nauk humanistycznych, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Autorka licznych publikacji z zakresu socjologii, antropologii i filozofii.

Życiorys

Urodziła się w Warszawie. Studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1970 roku uzyskała tytuł magistra. W 1976 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. W 1986 roku uzyskała habilitację na podstawie rozprawy „Teoria socjologiczna”. W 1993 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Od 1970 roku pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pełniła funkcje adiunkta, docenta i profesora. W latach 1993-1999 była kierowniczką Zakładu Socjologii Polityki i Prawa UW. W latach 2000-2005 wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2005 roku powróciła na UW i objęła stanowisko dyrektorki Centrum Badań nad Społeczeństwem Współczesnym.

Działalność naukowa

Jadwiga Staniszkis jest autorką licznych publikacji z zakresu socjologii, antropologii i filozofii. Jej badania skupiają się na problematyce społeczeństwa obywatelskiego, ruchów społecznych, tożsamości narodowej i europejskiej oraz socjologii wiedzy.

Do jej najważniejszych dzieł należą:

* „Teoria socjologiczna” (1986)

* „Polska w czasie przemian” (1991)

* „Społeczeństwo otwarte” (1994)

* „Antropologia współczesności” (1999)

* „Europejskość jako zadanie” (2005)

* „Kapitalizm. Próba zrozumienia” (2011)

Jest również autorką wielu artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Działalność społeczna

Jadwiga Staniszkis jest aktywna w działalności społecznej. Jest członkinią wielu organizacji pozarządowych, w tym m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Brała udział w licznych protestach i akcjach społecznych, w tym m.in. w obronie praw kobiet, mniejszości narodowych i grup społecznych wykluczonych. Jest również współzałożycielką Fundacji im. Stefana Batorego, która wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia

Jadwiga Staniszkis otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność naukową i społeczną, w tym m.in.:

* Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1986)

* Nagrodę im. Jerzego Turowicza (1998)

* Nagrodę im. Jana Długosza (2003)

* Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

* Doktoraty honorowe Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Linki zewnętrzne

* Strona internetowa Jadwigi Staniszkis [1]

* Profil Jadwigi Staniszkis na stronie Polskiej Akademii Nauk [2]

* Profil Jadwigi Staniszkis na stronie Instytutu Studiów Politycznych PAN [3]

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: