Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

## Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Rząd wprowadził dodatek węglowy w celu wsparcia gospodarstw domowych, które wykorzystują węgiel do ogrzewania swoich domów. Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i jest wypłacany jednorazowo.

### Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy mogą złożyć osoby fizyczne, które:

* Są uprawnione do dodatku węglowego, czyli spełniają kryterium dochodowe,

* Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

* Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

### Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku węglowego wynosi:

* Dla gospodarstwa jednoosobowego – 2000 zł netto miesięcznie,

* Dla gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł netto na osobę miesięcznie.

### Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć:

* Elektronicznie przez platformę ePUAP,

* W wersji papierowej w urzędzie gminy lub miasta.

### Wniosek o dodatek węglowy krok po kroku

**Krok 1. Zaloguj się na platformę ePUAP**

Jeśli nie masz konta na platformie ePUAP, musisz je założyć. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Krok 2. Przejdź do formularza wniosku**

Po zalogowaniu się na platformę ePUAP przejdź do formularza wniosku o dodatek węglowy. Możesz to zrobić wpisując w wyszukiwarkę „dodatek węglowy” lub klikając w link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP/uslugi/spolecznosc-i-pomoc/pomoc-spoleczna/dodatek-weglowy

**Krok 3. Wypełnij dane wnioskodawcy**

W pierwszej części wniosku należy podać dane wnioskodawcy, takie jak:

* Imię i nazwisko,

* PESEL,

* Adres zamieszkania,

* Numer telefonu,

* Adres e-mail.

**Krok 4. Podaj dane dotyczące gospodarstwa domowego**

W kolejnej części wniosku należy podać dane dotyczące gospodarstwa domowego, takie jak:

* Liczba osób w gospodarstwie domowym,

* Dochody członków gospodarstwa domowego,

* Źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,

* Numer CEEB budynku.

**Krok 5. Złóż wniosek**

Po wypełnieniu wszystkich danych należy podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać go.

### Wniosek o dodatek węglowy w wersji papierowej

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek węglowy w wersji papierowej, musisz pobrać formularz wniosku ze strony internetowej gminy lub miasta. Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta.

### Termin składania wniosków o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: