Jakie przedmioty są w 5 klasie

Jakie przedmioty są w 5 klasie

## Jakie przedmioty są w 5 klasie?

**Podstawy programowe**

5 klasa szkoły podstawowej obejmuje następujące przedmioty:

### Przedmioty obowiązkowe

* Język polski

* Matematyka

* Język angielski

* Przedmioty przyrodnicze:

* Biologia

* Chemia

* Fizyka

* Geografia

* Przedmioty społeczne:

* Historia

* Wiedza o społeczeństwie

* Edukacja dla bezpieczeństwa

* Wychowanie fizyczne

* Muzyka

* Plastyka

* Technika

### Przedmioty dodatkowe

Szkoły mogą również oferować przedmioty dodatkowe, takie jak:

* Język niemiecki

* Język francuski

* Informatyka

* Religia

* Etyka

## Szczegółowe informacje o przedmiotach

### Język polski

* Czytanie i rozumienie tekstów

* Pisanie różnych form tekstów

* Gramatyka i ortografia

* Literatura

### Matematyka

* Liczby i działania

* Geometria

* Algebra

* Statystyka

### Język angielski

* Komunikacja ustna i pisemna

* Gramatyka i słownictwo

* Kultura krajów anglojęzycznych

### Przedmioty przyrodnicze

**Biologia**

* Budowa i funkcjonowanie organizmów

* Środowisko i człowiek

* Ewolucja

**Chemia**

* Substancje chemiczne i ich właściwości

* Reakcje chemiczne

* Związki chemiczne

**Fizyka**

* Ruch ciał

* Siły

* Zjawiska fizyczne

**Geografia**

* Ziemia i jej środowisko

* Regiony geograficzne

* Gospodarka i kultura

### Przedmioty społeczne

**Historia**

* Historia Polski

* Historia powszechna

* Historia regionalna

**Wiedza o społeczeństwie**

* Podstawy ustroju państwa

* Społeczeństwo i kultura

* Przestrzeń społeczna

**Edukacja dla bezpieczeństwa**

* Bezpieczeństwo w domu i szkole

* Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

* Zagrożenia naturalne

### Wychowanie fizyczne

* Różne dyscypliny sportowe

* Gry zespołowe

* Ćwiczenia korekcyjne

### Muzyka

* Śpiew

* Gra na instrumentach

* Teoria muzyki

### Plastyka

* Rysunek

* Malarstwo

* Rzeźba

* Techniki graficzne

### Technika

* Podstawy obsługi narzędzi

* Konstrukcje techniczne

* Grafika komputerowa

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: