Jan długosz

Jan długosz

Jan Długosz

Wczesne życie i edukacja

Jan Długosz urodził się w 1415 roku w Brzeźnicy koło Nowego Korczyna. Pochodził z rodziny rycerskiej. W młodości pobierał nauki w Akademii Krakowskiej, a następnie na uniwersytetach w Pradze i Bolonii.

Kariera kościelna i dyplomatyczna

Po ukończeniu studiów Długosz rozpoczął karierę kościelną. W 1448 roku został kanonikiem krakowskim, a w 1480 roku biskupem przemyskim. Był również aktywnym dyplomatą, pełniąc funkcję sekretarza królewskiego i poselstw na dworach papieskich i cesarskich.

Dzieła historyczne

Długosz jest najbardziej znany jako historyk. Napisał dwa dzieła historyczne: „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” i „Banderia Prutenorum”.

„Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”

„Roczniki” to monumentalne dzieło, które opisuje historię Polski od czasów najdawniejszych do 1480 roku. Długosz zebrał w nim informacje z różnych źródeł, w tym kronik, dokumentów i relacji ustnych. „Roczniki” są cennym źródłem wiedzy o historii Polski i Europie Środkowo-Wschodniej.

„Banderia Prutenorum”

„Banderia Prutenorum” to opis chorągwi i herbów rodów rycerskich biorących udział w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Długosz stworzył to dzieło na podstawie własnych obserwacji oraz relacji świadków. „Banderia Prutenorum” jest ważnym źródłem ikonograficznym dla historii średniowiecznego rycerstwa.

Znaczenie

Jan Długosz jest uważany za jednego z najwybitniejszych historyków polskich. Jego dzieła były szeroko czytane i tłumaczone na wiele języków. „Roczniki” do dziś stanowią podstawowe źródło wiedzy o historii Polski w średniowieczu.

Źródła

* [Polska Akademia Nauk](https://www.pan.pl/)

* [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk](https://ihpan.edu.pl/)

* [Uniwersytet Jagielloński](https://uj.edu.pl/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: