Jan tomasz gross

Jan tomasz gross

Jan Tomasz Gross: Biografia

Jan Tomasz Gross (ur. 26 czerwca 1947 r. w Warszawie) to amerykański socjolog i historyk polskiego pochodzenia. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie stosunków polsko-żydowskich i Holocaustu na ziemiach polskich.

Wczesne lata i kariera

Jan Tomasz Gross urodził się w Warszawie jako syn polskich Żydów, którzy przeżyli Holocaust. Jego ojciec był historykiem, a matka adwokatem. Po pogromie kieleckim w 1946 r. jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

Gross studiował socjologię na Uniwersytecie Yale’a, gdzie uzyskał doktorat w 1975 r. Pracował na różnych uniwersytetach w USA, m.in. na Uniwersytecie Nowojorskim i Uniwersytecie Columbia.

Praca nad stosunkami polsko-żydowskimi

Gross jest znany ze swoich badań nad stosunkami polsko-żydowskimi, szczególnie w kontekście Holocaustu. Jego książka „Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka” (2001) wywołała kontrowersje i debatę na temat roli Polaków w Holocaust.

W swoich pracach Gross argumentował, że podczas Holocaustu wielu Polaków kolaborowało z nazistami lub brało bezpośredni udział w prześladowaniach i mordach na Żydach. Tezy te spotkały się z krytyką niektórych polskich historyków i publicystów.

Inne prace

Oprócz swoich badań nad stosunkami polsko-żydowskimi, Gross zajmował się również innymi tematami, takimi jak historia powojenna Europy Środkowo-Wschodniej, komunizm i sprawy mniejszości. Jego książki były tłumaczone na wiele języków.

Gross jest członkiem Rady Doradczej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jest również laureatem licznych nagród, w tym Nagrody Pulitzera w 2002 r. za książkę „Sąsiedzi”.

Spuścizna

Jan Tomasz Gross jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w badaniach nad stosunkami polsko-żydowskimi i Holocaustem. Jego prace wniosły znaczący wkład do zrozumienia tych złożonych zagadnień.

Jednocześnie prace Grossa wzbudziły kontrowersje i debaty. Jego poglądy na temat zachowania Polaków podczas Holocaustu spotkały się z krytyką ze strony niektórych polskich historyków i publicystów. Niezależnie od tych kontrowersji, prace Grossa pozostają ważnym przyczynkiem do badań nad historią XX wieku.

Linki do źródeł:

* [Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN](https://www.polin.pl/pl)

* [Międzynarodowa Rada Oświęcimska](https://www.auschwitz.org/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: