Jarema wiśniowiecki

Jarema wiśniowiecki

## Jarema Wiśniowiecki – hetman wojska koronnego, obrońca Rzeczpospolitej

Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651) był jednym z najwybitniejszych hetmanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jego bohaterskie czyny i nieugięta postawa wobec wrogów zapewniły mu nieśmiertelną sławę w historii Polski.

### Początki kariery

Urodził się w Wiśniowcu na Wołyniu w znamienitej rodzinie szlacheckiej. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe zdolności wojskowe. U boku ojca, Konstantego, brał udział w walkach z Tatarami i Kozakami. W 1646 roku został mianowany hetmanem polnym koronnym.

### Wojna z Chmielnickim

W 1648 roku wybuchło powstanie Chmielnickiego, które stanowiło poważne zagrożenie dla Rzeczypospolitej. Wiśniowiecki ruszył na czele wojsk do obrony kresów wschodnich. Dowodził zwycięskimi bitwami pod Konstantynowem i Piławcami. Jednak w obliczu rosnącej potęgi kozackiej został zmuszony do odwrotu.

### Obrona Zbaraża

W 1649 roku Wiśniowiecki wraz z królem Janem Kazimierzem stanął do obrony Zbaraża. Forteca była oblegana przez ogromne siły kozacko-tatarskie. Przez trzy miesiące Polacy dzielnie bronili się przed przeważającym wrogiem. Wreszcie 18 sierpnia nastąpił odsiecz królewska, która uratowała obrońców. Bitwa pod Zbarażem przeszła do historii jako jeden z najsłynniejszych polskich triumfów.

### Hetman wielki koronny

Za zasługi w obronie Rzeczpospolitej Wiśniowiecki został w 1651 roku mianowany hetmanem wielkim koronnym. Objął dowództwo nad wszystkimi wojskami w Koronie. Jednak nie zdołał długo cieszyć się tym zaszczytem.

### Śmierć i spuścizna

W nocy z 19 na 20 sierpnia 1651 roku Wiśniowiecki został zamordowany we własnej siedzibie w Pawołoczy przez kozaków pod wodzą Daniela Czaplińskiego. Jego śmierć była ogromną stratą dla Polski. Był jednym z największych hetmanów w historii, symbolem męstwa i niezłomności.

Jarema Wiśniowiecki stał się legendą polskiej historii. Jego czyny zostały uwiecznione w literaturze, filmie i sztuce. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych obrońców Rzeczpospolitej i symbol walki o wolność i niepodległość.

### Ciekawostki

* Wiśniowiecki znany był ze swojej surowości i nieprzejednanego stosunku do wrogów.

* Był pierwszym hetmanem, który użył husarii do walki w polu.

* Został pochowany w kolegiacie w Kazimierzu Dolnym.

* W Warszawie znajduje się pomnik poświęcony Jaremie Wiśniowieckiemu.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: