Jeremi wiśniowiecki

Jeremi wiśniowiecki

Jeremi Wiśniowiecki

Młodość i kariera wojskowa

Jeremi Wiśniowiecki urodził się 17 sierpnia 1612 roku w Wiśniowcu na Wołyniu. Jego ojcem był Janusz Wiśniowiecki, a matką Regina Herburtowna. Wychowywał się w rodzinie kalwińskiej, ale później przeszedł na katolicyzm.

Od wczesnego wieku przejawiał zamiłowanie do wojskowości. W wieku 16 lat wziął udział w bitwie pod Chocimiem, gdzie walczył u boku hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Po śmierci Chodkiewicza służył pod rozkazami hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

  • W 1636 roku został mianowany wojewodą ruskim.
  • W 1638 roku uczestniczył w wyprawie hetmana Mikołaja Potockiego na Krym.

Wojna domowa i powstanie Chmielnickiego

W czasie powstania Chmielnickiego Wiśniowiecki początkowo walczył przeciwko Kozakom. Jednak później przeszedł na ich stronę, widząc słabość Rzeczypospolitej. W 1651 roku podpisał z Chmielnickim ugodę zborowską, która przyznawała Kozakom autonomię.

  • W 1652 roku został hetmanem polnym koronnym.
  • W 1653 roku dowodził polskimi wojskami w bitwie pod Beresteczkiem, w której rozgromił Kozaków.

Elektor i król Polski

Po śmierci Jana Kazimierza w 1673 roku Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Jednak jego panowanie było krótkie. Zmarł 20 listopada 1674 roku w Warszawie.

  1. Za jego panowania Rzeczpospolita borykała się z licznymi problemami, takimi jak wojna z Turcją i powstanie chłopskie.
  2. Nie zdążył przeprowadzić żadnych istotnych reform.

Ocena postaci

Jeremi Wiśniowiecki był postacią niezwykle kontrowersyjną. Był odważnym i zdolnym dowódcą wojskowym, ale także okrutnym i ambitnym magnatem. Jego działania przyczyniły się do osłabienia Rzeczypospolitej i wybuchu powstania Chmielnickiego.

Data Wydarzenie
17 sierpnia 1612 Urodzenie Jeremiego Wiśniowieckiego
1636 Mianowanie wojewodą ruskim
1651 Podpisanie ugody zborowskiej
1652 Mianowanie hetmanem polnym koronnym
1653 Zwycięstwo w bitwie pod Beresteczkiem
1673 Wybór na króla Polski
20 listopada 1674 Śmierć Jeremiego Wiśniowieckiego

Źródła

* [Jeremi Wiśniowiecki – Wikipedia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeremi_Wi%C5%9Bniewiecki)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: