Jimmy carter

Jimmy carter

Jimmy Carter

Wczesne życie i edukacja

James Earl „Jimmy” Carter Jr. urodził się 1 października 1924 roku w Plains w stanie Georgia. Był najstarszym z czterech dzieci Jamesa Earla Cartera Sr. i Bessie Lilian Gordy Carter. Jego ojciec był rolnikiem i przedsiębiorcą, a matka pielęgniarką.

Carter uczęszczał do szkoły średniej w Plains i wyróżniał się w nauce. Był również aktywnym członkiem swoich szkolnych drużyn, w tym drużyny piłki nożnej. Po ukończeniu szkoły średniej w 1941 roku Carter wstąpił do United States Naval Academy w Annapolis w stanie Maryland.

Kariera wojskowa

Carter ukończył Akademię Morską w 1946 roku i rozpoczął służbę w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Służył na okrętach podwodnych w Pacyfiku podczas II wojny światowej. Po wojnie Carter pozostał w marynarce wojennej i awansował do stopnia dowódcy podporucznika.

Kariera polityczna

gubernator Georgii

W 1962 roku Carter opuścił marynarkę wojenną i rozpoczął karierę w polityce. W 1970 roku został wybrany gubernatorem Georgii. Podczas swojej kadencji Carter wprowadził szereg reform, w tym reorganizację rządu stanowego i rozszerzenie dostępu do opieki medycznej.

prezydent Stanów Zjednoczonych

W 1976 roku Carter został wybrany na 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego prezydentura przypadła na trudny okres w historii kraju, w którym walczono z inflacją, bezrobociem i kryzysem energetycznym.

Carter podpisał traktat SALT II z ZSRR, który ograniczał liczbę broni jądrowej. Podpisał również prawo o pełnym zatrudnieniu i balanced budget act. Carter był również zwolennikiem praw człowieka i praw obywatelskich.

Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć Cartera było zawarcie porozumień z Camp David, które doprowadziły do ​​pokoju między Egiptem a Izraelem. Carter odegrał również kluczową rolę w negocjacjach warunków uwalniania zakładników w Iranie.

Postprezydentura

Po opuszczeniu urzędu prezydenta Carter założył Centrum Cartera, organizację non-profit poświęconą rozwiązywaniu konfliktów, promowaniu demokracji i poprawie praw człowieka na całym świecie. Carter pozostaje aktywny w Centrum Cartera i często wypowiada się na temat spraw międzynarodowych.

Nagrody i wyróżnienia

Carter otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę, w tym:

* Pokojowa Nagroda Nobla (2002)

* Prezydencki Medal Wolności (1999)

* Medal Kongresowy (2018)

* Medal Spingarna (1998)

Dziedzictwo

Jimmy Carter jest pamiętany jako prezydent, który dążył do pokoju, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jego dziedzictwo trwa dzięki pracy Centrum Cartera i jego stałemu zaangażowaniu w kwestie międzynarodowe.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: