Kar

Kar

Kar – co to takiego?

Kar to podatek, który jest pobierany przez państwo od osób fizycznych i prawnych. Jest to forma opodatkowania dochodów, która może być progresywna lub proporcjonalna. W Polsce obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

PIT jest podatkiem, który jest pobierany od dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy powstaje w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej określonych kwot. Stawki podatku PIT są różne w zależności od wysokości dochodu i wynoszą:

* 17% – dla dochodów do 85 528 zł,

* 32% – dla dochodów powyżej 85 528 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

CIT jest podatkiem, który jest pobierany od dochodów osiągniętych przez osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), spółki akcyjne (S.A.) oraz inne osoby prawne. Stawka podatku CIT wynosi 19%.

Jak obliczany jest kar?

Kar jest obliczany na podstawie dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Dochód ten jest następnie pomniejszany o koszty uzyskania przychodu oraz odliczenia. W przypadku PIT odliczenia te obejmują m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny na cele charytatywne oraz ulgi podatkowe.

Po obliczeniu dochodu podlegającego opodatkowaniu należy zastosować odpowiednią stawkę podatku. W przypadku PIT stawki te wynoszą 17% lub 32%, a w przypadku CIT stawka wynosi 19%.

Jak zapłacić kar?

Kar należy zapłacić w terminie określonym w przepisach podatkowych. W przypadku PIT termin ten wynosi 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku CIT termin ten wynosi 20 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Kar można zapłacić w formie przelewu bankowego na rachunek urzędu skarbowego lub w formie gotówkowej w kasie urzędu skarbowego.

Jakie są kary za niezapłacenie karu?

W przypadku niezapłacenia karu w terminie urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne polega na przymusowym ściągnięciu podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku do dnia zapłaty podatku.

Jak uniknąć karu?

Aby uniknąć karu, należy terminowo składać zeznania podatkowe oraz płacić podatki w terminie. Warto również skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych, które mogą obniżyć wysokość podatku. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat karu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/podatki-i-oplaty

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: