Karta wyborcza

Karta wyborcza

Karta wyborcza

Karta wyborcza to dokument, który uprawnia do głosowania w wyborach. W Polsce jest wydawana przez urzędy gmin na podstawie danych z rejestru wyborców.

Rodzaje kart wyborczych

  • Karta do głosowania na posłów i senatorów
  • Karta do głosowania na radnych
  • Karta do głosowania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Kto może otrzymać kartę wyborczą

Kartę wyborczą może otrzymać każdy obywatel Polski, który:

  • ma ukończone 18 lat
  • jest zameldowany na terenie gminy
  • nie został pozbawiony praw wyborczych

Jak uzyskać kartę wyborczą

Aby uzyskać kartę wyborczą, należy złożyć wniosek do urzędu gminy. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP. Termin składania wniosków upływa na 14 dni przed wyborami.

Głosowanie z kartą wyborczą

W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego i okazać kartę wyborczą. Po sprawdzeniu danych wyborca otrzymuje karty do głosowania.

Unieważnienie karty wyborczej

Karta wyborcza może zostać unieważniona, jeśli:

  • została uszkodzona
  • została wypełniona niezgodnie z instrukcją
  • wyborca zagłosował na więcej niż jedną listę

Kary za nieuprawnione korzystanie z karty wyborczej

Za nieuprawnione korzystanie z karty wyborczej grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: