Kiedy można odwołać prezydenta

Kiedy można odwołać prezydenta

Kiedy można odwołać prezydenta

Odwołanie prezydenta jest procesem, który rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów. Izba musi przyjąć impeachment większością dwóch trzecich głosów. Następnie sprawa trafia do Senatu, który przeprowadza rozprawę. Jeśli Senat uzna prezydenta winnym większością dwóch trzecich głosów, zostanie on pozbawiony urzędu.

Podstawy do impeachmentu

Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi, że prezydent może zostać usunięty z urzędu w przypadku „zdrady, przekupstwa lub innych poważnych przestępstw i wykroczeń”. Sąd Najwyższy stwierdził, że te terminy są niejasno zdefiniowane i że dokładne podstawy do impeachmentu należą do Kongresu.

  • Zazwyczaj podstawą impeachmentu są poważne przestępstwa, takie jak zdrada, przekupstwo i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości.
  • Prezydenta można również usunąć z urzędu za poważne wykroczenia, takie jak nadużycie władzy lub naruszenie przysięgi urzędowej.
  • W historii Stanów Zjednoczonych tylko dwóch prezydentów zostało oskarżonych: Andrew Johnson w 1868 roku i Bill Clinton w 1998 roku. Żaden z nich nie został usunięty z urzędu.

Procedura impeachmentu

Proces impeachmentu rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów. Izba może przyjąć impeachment większością dwóch trzecich głosów. Następnie sprawa trafia do Senatu, który przeprowadza rozprawę.

  1. Izba Reprezentantów: Izba prowadzi dochodzenie w sprawie prezydenta. Jeśli Izba uzna, że istnieją podstawy do impeachmentu, przyjmuje artykuły impeachmentu większością dwóch trzecich głosów.
  2. Senat: Senat przeprowadza rozprawę w sprawie zarzutów stawianych przez Izbę. Rozprawa jest prowadzona przez Najwyższego Sędziego Stanów Zjednoczonych. Senat może wezwać świadków i dowody.
  3. Głosowanie: Po zakończeniu rozprawy Senat głosuje nad każdym zarzutem impeachmentu. Aby skazać prezydenta, wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

Konsekwencje impeachmentu

Jeśli prezydent zostanie skazany przez Senat, zostanie usunięty z urzędu. Wiceprezydent zostanie następnie prezydentem.

  • Prezydent może również zostać zdyskwalifikowany od sprawowania urzędu w przyszłości.
  • Prezydent może również zostać ukarany grzywną lub więzieniem.
  • Impeachment jest poważnym procesem i miał miejsce tylko dwa razy w historii Stanów Zjednoczonych.

Wnioski

Impeachment jest poważnym procesem, który może zostać zastosowany jedynie w przypadku poważnych przestępstw lub wykroczeń. Proces ten rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów i kończy się w Senacie. Jeśli prezydent zostanie skazany przez Senat, zostanie usunięty z urzędu.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: