Kiedy są niedziele handlowe

Kiedy są niedziele handlowe

Kiedy są niedziele handlowe?

W 2023 roku w Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta, z wyjątkiem wskazanych ustawowo niedziel handlowych. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1669), zakaz handlu w niedziele nie dotyczy:

Niedziele handlowe w 2023 roku:

* 29 stycznia

* 26 lutego

* 2 kwietnia

* 30 kwietnia

* 28 maja

* 25 czerwca

* 30 lipca

* 27 sierpnia

* 1 października

* 12 listopada

* 3 grudnia

* 17 grudnia

Wyłączenia od zakazu handlu w niedziele

Oprócz niedziel handlowych, handel jest również dozwolony w następujące dni:

* w placówkach pocztowych w zakresie usług pocztowych

* w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, usług hotelarskich, opieki zdrowotnej, usług fryzjerskich i kosmetycznych

* w placówkach handlowych na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach

* w placówkach handlowych na terenie targów, wystaw, festynów, jarmarków i kiermaszów

* w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż kwiatów, gazet, książek, artykułów spożywczych (w tym piekarniczych, cukierniczych i garmażeryjnych) oraz ryb, w tym także żywych

* w placówkach handlowych prowadzących działalność w zakresie handlu paliwami, w tym płynnymi gazami, obsługujących ruch drogowy

* w placówkach handlowych mających siedzibę w:

* na terenie portu morskiego

* na terenie portu lotniczego

* na terenie obiektu służącego prowadzeniu działalności sportowej, rekreacyjnej lub turystycznej

* w aptekach ogólnodostępnych

* w placówkach prowadzących handel detaliczny, jeżeli handel taki jest prowadzony przez osoby fizyczne na własny rachunek i na własną odpowiedzialność poza miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej

Konsekwencje handlu w niedziele bez zezwolenia

Handel w niedziele bez zezwolenia jest wykroczeniem, za które przewidziane są następujące kary:

* grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł

* kara aresztu do 30 dni

* ograniczenie wolności

* zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Źródła:

* [Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU201800001669/O/D20181669.pdf)

* [Informacje o niedzielach handlowych](https://www.gov.pl/web/rozwoj/handel-w-niedziele)

* [Kary za handel w niedziele bez zezwolenia](https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00356)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: