Kiedy wybory 2023

Kiedy wybory 2023

## Kiedy wybory 2023

**Termin wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023 roku**

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wyborów określa się na ostatnią niedzielę października ostatniego roku kadencji Sejmu i Senatu.

**Kadencja Sejmu i Senatu wybranych w 2019 roku**

Kadencja Sejmu i Senatu wybranych w 2019 roku upływa 12 listopada 2023 roku. Zgodnie z przywołanym artykułem Konstytucji oznacza to, że wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku powinny odbyć się w ostatnią niedzielę października, tj. **29 października 2023 roku**.

### Harmonogram wyborów 2023

Terminy poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w 2023 roku określa Kodeks wyborczy. Kluczowe daty obejmują:

* **19 września 2023 r. – ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą zarządzenia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów**

* **24 września 2023 r. – rozpoczęcie zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów**

* **1 października 2023 r. – rejestracja list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą**

* **13 października 2023 r. – zakończenie kampanii wyborczej**

* **29 października 2023 r. – dzień wyborów**

* **9 listopada 2023 r. – ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów**

### Kalendarz wyborczy 2023

Szczegółowy harmonogram czynności wyborczych wraz z terminami obowiązującymi w poszczególnych okręgach wyborczych można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: [Kalendarz wyborczy 2023](https://pkw.gov.pl/pkw/pl/wybory/wybory-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-w-2023-r/kalendarz-wyborczy).

**Kandydaci i partie biorące udział w wyborach 2023**

Osoby i partie zainteresowane udziałem w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinny zapoznać się z przepisami Kodeksu wyborczego oraz zarządzeniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi procedury zgłaszania kandydatów i rejestracji list wyborczych.

**Frekwencja wyborcza w poprzednich wyborach**

Frekwencja wyborcza w poprzednich wyborach parlamentarnych w Polsce przedstawiała się następująco:

* 2019 r. – 61,74%

* 2015 r. – 50,92%

* 2011 r. – 48,92%

**Znaczenie wyborów parlamentarnych**

Wybory parlamentarne w 2023 roku będą miały istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski. Wybrani posłowie i senatorowie będą odpowiedzialni za tworzenie prawa, podejmowanie decyzji dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz kontrolę nad działalnością rządu.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: