Komendant stołeczny policji

Komendant stołeczny policji

Komendant Stołeczny Policji – rola, zadania i obowiązki

Komendant Stołeczny Policji (KSP) pełni funkcję komendanta Policji na terenie Warszawy i okolic. Jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy oraz współpracę z innymi służbami.

Zadania i obowiązki Komendanta Stołecznego Policji

* Kierowanie i koordynowanie działań Policji na terenie Warszawy i okolic

* Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

* Współpraca z innymi służbami, w tym Strażą Miejską, strażą pożarną i służbami medycznymi

* Nadzór nad pracą untergeordnetnych jednostek Policji

* Realizacja polityki bezpieczeństwa państwa na terenie Warszawy i okolic

Struktura organizacyjna Komendy Stołecznej Policji

Komenda Stołeczna Policji jest podzielona na kilka wydziałów [1]:

Każdy wydział zajmuje się określonym zakresem zadań, takich jak:

* * Prewencja przestępczości

* * Zwalczanie przestępczości kryminalnej

* * Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

* * Gromadzenie informacji o przestępstwach

* * Prowadzenie dochodzeń i śledztw

Komendanci Stołeczny Policji w XXI wieku

Od 2001 roku funkcję Komendanta Stołecznego Policji pełnili:

* * nadinsp. Jacek Olczyk (2001-2006)

* * nadinsp. Marek Działoszyński (2006-2007)

* * nadinsp. Andrzej Stępień (2007-2011)

* * nadinsp. Rafał Batkowski (2011-2014)

* * nadinsp. Michał Domaradzki (2014-2017)

* * insp. Paweł Dobrodziej (2017)

* * nadinsp. Jarosław Szymczyk (2017-2021)

* * insp. Robert Żurawski (od 2021)

Zobacz także

* [Strona internetowa Komendy Stołecznej Policji](https://www.policja.pl/pol/jednostki-organizacyjne/komenda-stołeczna-policji)

* [Facebook Komendy Stołecznej Policji](https://www.facebook.com/KSPwarszawa)

* [Twitter Komendy Stołecznej Policji](https://twitter.com/KSPWarszawa)

[1] Struktura organizacyjna Komendy Stołecznej Policji, Komenda Stołeczna Policji (dostęp: 2023-08-08)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: