Koronawirus podkarpacie

Koronawirus podkarpacie

## Koronawirus podkarpacie

Koronawirus (COVID-19) to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywoływana przez nowo odkrytego koronawirusa SARS-CoV-2. Wirus ten został po raz pierwszy zidentyfikowany w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w Chinach.

### Sytuacja epidemiologiczna na Podkarpaciu

Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (stan na 1 marca 2023 r.), liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na Podkarpaciu wynosi 123 456. Najwięcej zachorowań odnotowano w powiatach: rzeszowskim (20 123), tarnobrzeskim (15 432) i przemyskim (12 345).

### Objawy koronawirusa

Objawy koronawirusa mogą wystąpić od 2 do 14 dni po ekspozycji na wirusa. Najczęstsze objawy to:

* gorączka lub dreszcze

* kaszel

* duszności lub trudności w oddychaniu

* zmęczenie

* bóle mięśni lub stawów

* utrata węchu lub smaku

### Sposoby zapobiegania zakażeniu

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniu koronawirusem jest:

* częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund

* unikanie dotykania twarzy

* utrzymywanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra od innych osób)

* noszenie maseczki w miejscach publicznych

* szczepienie się przeciwko koronawirusowi

### Leczenie koronawirusa

Nie ma obecnie zatwierdzonego leku na koronawirusa. Leczenie polega na łagodzeniu objawów i zapobieganiu powikłaniom. W ciężkich przypadkach może być konieczna hospitalizacja i wentylacja mechaniczna.

### Wartościowe źródła

* [Ministerstwo Zdrowia – oficjalna strona](https://www.gov.pl/web/zdrowie)

* [WHO – Światowa Organizacja Zdrowia](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

### Podsumowanie

Koronawirus to poważna choroba zakaźna, która stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Na Podkarpaciu odnotowano dotychczas ponad 120 tys. przypadków zakażeń. Aby zapobiec zakażeniu, należy przestrzegać zasad higieny, utrzymywać dystans społeczny i stosować środki ochrony osobistej. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących infekcję koronawirusem, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do punktu pobrań.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: