Koronawirus wielkopolskie

Koronawirus wielkopolskie

## Koronawirus w województwie wielkopolskim

### Aktualna sytuacja epidemiologiczna

Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (https://www.wsse.poznan.pl/), na dzień 10 marca 2023 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowano łącznie **1 345 789** przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano **987** nowych zachorowań.

Miesiąc temu, 10 lutego 2023 roku, liczba zakażeń wynosiła **1 330 567**. Oznacza to wzrost o **15 222** przypadki w ciągu miesiąca.

Obecnie w województwie wielkopolskim na kwarantannie przebywa **1 542** osób, a **2 387** jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

### Szczepienia przeciwko COVID-19

Od początku kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w województwie wielkopolskim zaszczepiono **3 245 432** osoby, co stanowi **82,7%** populacji uprawnionej do szczepienia.

W pełni zaszczepionych jest **2 989 354** osób (**75,9%** populacji), a dawkę przypominającą przyjęło **1 946 672** osoby (**49,6%** populacji).

### Zalecenia sanitarne

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaleca stosowanie się do poniższych zasad:

* **Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych**, w których nie można zachować dystansu społecznego

* **Częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja**

* **Wietrzenie pomieszczeń**

* **Unikanie kontaktu z osobami chorymi**

* **Zgłaszanie się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów zakażenia**

### Ważne informacje

* **Infolinia NFZ:** 800 190 590

* **Infolinia Ministerstwa Zdrowia:** 800 190 590

* **Strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu:** https://www.wsse.poznan.pl/

* **Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia:** https://www.gov.pl/web/zdrowie

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: