Krzywousty

Krzywousty

Bolesław III Krzywousty

Wprowadzenie

Bolesław III Krzywousty był jednym z najwybitniejszych władców Polski w okresie średniowiecza. Jego panowanie przypadło na przełom XI i XII wieku i było naznaczone licznymi sukcesami militarnymi, politycznymi i administracyjnymi.

Życiorys

* Data urodzenia: ok. 1086 r.

* Data śmierci: 28 października 1138 r.

* Rodzice: Władysław I Herman i Judyta Maria

* Małżonki: Zbysława Kijowska, Salomea z Bergu

* Dzieci:

* Władysław II Wygnaniec

* Bolesław IV Kędzierzawy

* Mieszko III Stary

* Henryk Sandomierski

Sukcesy militarne

Krzywousty odniósł szereg znaczących zwycięstw militarnych, w tym:

* 1109 r.: Podbój Pomorza Zachodniego

* 1110 r.: Zdobycie Nakła

* 1116 r.: Zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Nakłem

* 1121 r.: Zdobycie grodu Niemcza i Ślęży

* 1132 r.: Podbój Śląska

Reformy administracyjne

Krzywousty wprowadził również ważne reformy administracyjne, w tym:

* Podział kraju na dzielnice: W 1138 r. Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice, co doprowadziło do rozbicia dzielnicowego.

* Utworzenie kasztelanii: Krzywousty utworzył kasztelanie, czyli jednostki administracyjne kierowane przez kasztelanów.

* Centralizacja władzy: Krzywousty starał się zcentralizować władzę w państwie, ograniczając przywileje możnowładztwa.

Polityka zagraniczna

Krzywousty prowadził aktywną politykę zagraniczną, która miała na celu wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ważne wydarzenia w tym zakresie to:

* Sojusz z Węgrami: W 1128 r. Krzywousty zawarł sojusz z Węgrami przeciwko Czechom.

* Interwencja na Rusi: Krzywousty interweniował na Rusi, wspierając księcia halickiego.

* Stosunek do Niemiec: Krzywousty początkowo był wasalem cesarza niemieckiego, ale później zerwał te więzi i prowadził niezależną politykę.

Znaczenie

Bolesław III Krzywousty odegrał kluczową rolę w kształtowaniu się państwa polskiego. Jego sukcesy militarne poszerzyły terytorium kraju, reformy administracyjne ugruntowały władzę centralną, a polityka zagraniczna umocniła pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jego panowanie zapoczątkowało nowy etap w historii Polski, a on sam stał się jedną z najbardziej znanych postaci w polskiej historii.

Opracowania na temat Bolesława III Krzywoustego:

* Krzywousty i języki polityki

* Krzywousty – pierwszy król Polski? Czy to prawda?

* Bolesław III Krzywousty – król Polski

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: