L4 opieka nad rodzicem

L4 opieka nad rodzicem

## L4 opieka nad rodzicem – wszystko, co musisz wiedzieć

Potrzebujesz pomocy w opiece nad rodzicem? Dowiedz się, jakie masz możliwości i jak uzyskać wsparcie finansowe.

### Czym jest L4 opieka nad rodzicem?

L4 opieka nad rodzicem to zasiłek chorobowy, który przysługuje osobom zatrudnionym, które muszą opiekować się chorym rodzicem. Żeby kwalifikować się do zasiłku, rodzic musi być osobą najbliższą, a opieka musi być niezbędna i ciągła.

### Kto może skorzystać z L4 opieka nad rodzicem?

Z L4 opieka nad rodzicem mogą skorzystać osoby, które:

* Są zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie

* Mają ukończone 18 lat

* Opiekują się chorym rodzicem, który jest osobą najbliższą (np. matka, ojciec, teściowa, teść)

* Opieka jest niezbędna i ciągła (tj. rodzic nie jest w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności życiowych)

* Rodzic nie przebywa w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej

### Jak uzyskać L4 opieka nad rodzicem?

Aby uzyskać L4 opieka nad rodzicem, należy:

1. Skontaktować się z lekarzem i uzyskać zwolnienie lekarskie na opiekę nad rodzicem

2. Złożyć wniosek o zasiłek chorobowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz ze zwolnieniem lekarskim

3. Czekać na decyzję ZUS o przyznaniu zasiłku

### Ile wynosi L4 opieka nad rodzicem?

Wysokość zasiłku chorobowego z tytułu opieki nad rodzicem wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

### Jak długo można pobierać L4 opieka nad rodzicem?

L4 opieka nad rodzicem można pobierać maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym. W przypadku osób, które opiekują się rodzicem niepełnosprawnym, okres ten może zostać wydłużony do 180 dni.

### Co jeśli rodzic przebywa w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej?

Jeśli rodzic przebywa w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej, zasiłek chorobowy z tytułu opieki nad rodzicem nie przysługuje. W takiej sytuacji można skorzystać z urlopu bezpłatnego lub wybrać inne formy opieki nad rodzicem, takie jak zatrudnienie opiekunki lub skorzystanie z usług ośrodka pomocy społecznej.

### Jakie są dodatkowe świadczenia dla osób opiekujących się rodzicami?

Oprócz zasiłku chorobowego z tytułu opieki nad rodzicem, osobom opiekującym się rodzicami przysługują również inne świadczenia, takie jak:

* Ulga podatkowa na dziecko (560 zł na każde dziecko)

* Zasiłek pielęgnacyjny (231 zł miesięcznie)

* Dodatek pielęgnacyjny (249 zł miesięcznie)

* Świadczenie pielęgnacyjne (1830 zł miesięcznie)

### Prawa i obowiązki osób opiekujących się rodzicami

Osoby opiekujące się rodzicami mają następujące prawa:

* Prawo do zwolnienia z pracy w celu sprawowania opieki nad rodzicem

* Prawo do urlopu wychowawczego

* Prawo do preferencyjnego traktowania w pracy (np. elastyczne godziny pracy, praca zdalna)

Osoby opiekujące się rodzicami mają również następujące obowiązki:

* Obowiązek zapewnienia rodzicowi odpowiedniej opieki i pomocy

* Obowiązek informowania pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu opieki nad rodzicem

* Obowiązek składania wniosków o świadczenia socjalne

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: